Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare "Reabilitare retele termice secundare Lot 4 - PT 33"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.911.330 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociatia SC VLANDA COMPANY SRL ROMAN - SC GIRONAP PROD SRL ONESTI - SC IZOTEROM SRL BAIA MARE - SC HIDROTERM SA ROMAN reprezentata prin lider SC VLANDA COMPANY SRL ROMAN
Anunt de atribuire numarul 80337/19.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BACAU
Adresa postala: STR. MARASESTI NR.6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Punct(e) de contact: CORINA NEAGA, Tel.0234-581849;0723683160, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0234-588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare "Reabilitare retele termice secundare Lot 4 - PT 33"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Devieri de la traseul datorita unor revendicari unei proprietati private si a intersectiei retelelor de termoficare cu alte retele de gospodarii utilitare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231111-6 - Lucrari de demontare si de inlocuire a conductelor (Rev.2)
45232000-2-Lucrari auxiliare pentru conducte si cabluri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 911, 330.08RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 68600 Denumirea: Lucrari suplimentare "Reabilitare retele termice secundare Lot 4 - PT 33"
V.1) Data atribuirii contractului 3/16/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia SC VLANDA COMPANY SRL ROMAN - SC GIRONAP PROD SRL ONESTI - SC IZOTEROM SRL BAIA MARE - SC HIDROTERM SA ROMAN reprezentata prin lider SC VLANDA COMPANY SRL ROMAN
Adresa postala: str. Mihai Viteazu nr.3-5, Localitatea: Roman, Cod postal: 611124, Romania, Tel.0233/208091, Fax: 0233/742183
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 261932.77 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 238612.73 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene obtinute prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara 3 - Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr. 4, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Tel.0234 -514419, Email: [email protected], Fax: 0234-525211, Adresa internet (URL): www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera illegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.03.2010 12:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer