Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare-"Repozitionare ghidaje batardouri 4 si 5 si etansare suprafata betonata"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
24.623 RON

Castigatorul Licitatiei:
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 120016/27.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA
Adresa postala: str Gh Gr CANTACUZINO, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100466, Romania, Punct(e) de contact: Madalina Dobre, Tel. +40 244512600, Email: [email protected], Fax: +40 244515035
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare-"Repozitionare ghidaje batardouri 4 si 5 si etansare suprafata betonata"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Baraj Valeni
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari suplimentare strict necesare in vederea finalizarii contractului si fara de care nu se poate finaliza acest contract
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262340-6 - Lucrari de injectare cu ciment (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
24, 622.81RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Prahova -Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Gh. Lazar nr.6, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100466, Romania, Tel. +40 244544781, Email: [email protected], Fax: +40 244523265
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. -Compartiment Contencios
Adresa postala: str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.304, Ploiesti, cod postal 100466, Romania, tel0769074776, ,Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100466, Romania, Fax: +40 244522452
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.12.2011 14:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer