Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare Retea canalizare menajera Buda-Poenari


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.724 RON

Castigatorul Licitatiei: SC HIDROCONSTRUCTIA SA
Anunt de atribuire numarul 102738/21.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA
Adresa postala:  STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240182, Romania, Punct(e) de contact:  Maria Frunza, Tel. 0250731016 int.130, Email:  [email protected], Fax:  0250731843, Adresa internet (URL):  www.primariavl.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare Retea canalizare menajera Buda-Poenari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Rm. Valcea, zona Buda-Poenari
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de hidroizolatii la statiile de pompare SP1 si SP2;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 724.38RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4208 Denumirea: Lucrari suplim. retea de canalizare zona Buda-Poenari
V.1) Data atribuirii contractului 2/10/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC HIDROCONSTRUCTIA SA
Adresa postala:  Calea Dorobanti nr. 103-105, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  4056, Romania, Tel. 0212081400, Fax:  0213177764
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4724.38 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Anunt de participare contract initial nr. 91487/25.11.2009Anunt de atribuire contract initial nr. 75730/11.01.2010
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Judetean Valcea
Adresa postala:  Str. Scuarul Revolutiei nr. 1, Localitatea:  Rm. Valcea, Cod postal:  1000, Romania, Tel. 0250739120, Fax:  0250739120
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic Contencios
Adresa postala:  Str. g-ral Praporgescu n. 14, Localitatea:  Rm. Valcea, Cod postal:  240182, Romania, Tel. 0250731016, Fax:  0250731843
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.02.2011 13:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer