Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare-Statia 110/20 kV Caciulati


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
57.911 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL ELECTRO PROEXIM S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 105931/15.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  aerviciul achizitii, Tel. 021-2065073, In atentia:  carmen iancu, Email:  [email protected], Fax:  021-3175980, Adresa internet (URL):  www.enel.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare-Statia 110/20 kV Caciulati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: statia Caciulati jud. Ilfov
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari suplimentare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315300-1 - Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
57, 910.84RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 581 Denumirea: Lucrari suplimentare - statia 110/20 kV Caciulati
V.1) Data atribuirii contractului 12/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL ELECTRO PROEXIM S.R.L.
Adresa postala:  STR.CAINENI, NR.20, SECT.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  0100, Romania, Tel. 021/2225059, Email:  off[email protected], Fax:  021/2225059, Adresa internet (URL):  www.gep.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 57927.97 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 57910.84 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Anunt de part.lucrare baza :90939/16.11.09Anunt de atribuire lucrare baza :77587/03.02.2010
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUCURESTI-SECTIA COMERCIALA
Adresa postala:  BULEVARDUL UNIRII, nr.37, sector 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  040095, Romania, Tel. 0214083600, Fax:  0214083700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA SA
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalache nr. 41-43, Sector 1, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  011172, Romania, Tel. 0212065073, Fax:  0213175980
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.04.2011 09:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer