Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Lucrari suplimentare/aditionale necesare de adaptare a documentatiei tehnice existente (P.T.+D.E.) la situatia din teren la contractul de lucrari "Reabilitare si modernizare D.J. 204E, Marasesti - Panciu, km. 24+200 - km. 43+050??


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.518.760 RON

Castigatorul Licitatiei: VEGA'93 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143540/29.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138732
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETULVRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: Dimitrie Cantemir, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620048, Romania, Punct(e) de contact: Consiliul Judetean Vrancea, Tel. +40 0237616800, In atentia: CHIRITAEMILIA, Email: [email protected], Fax: +40 0372372402, Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Lucrari suplimentare/aditionale necesarede adaptarea documentatiei tehnice existente (P.T.+D.E.) la situatia din terenla contractul de lucrari "Reabilitare si modernizare D.J. 204E, Marasesti - Panciu, km. 24+200 - km. 43+050??
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: D.J. 204E, Marasesti - Panciu, km. 24+200 - km. 43+050
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare/aditionale necesarede adaptarea documentatiei tehnice existente (P.T.+D.E.) la situatia din terenla contractul de lucrari "Reabilitare si modernizare D.J. 204E, Marasesti - Panciu, km. 24+200 - km. 43+050??.Valoarea achizitiei este de 3.198.899, 00 lei fara T.V.A. (reprezentand 729.460, 00 euro, 1 euro = 4, 3853 lei la data de 30.01.2013) la care se adauga valoarea de 319.890, 00 lei fara TVA reprezentand chetuieli diverse si neprevazute in cuantum de 10% din valoarea initiala.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 518, 760RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7526 Denumirea: Lucrari suplimentare la DJ 204 E, Marasesti - Panciu, km. 24 + 200 - km. 43 - 050
V.1) Data atribuirii contractului 25.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEGA'93 S.R.L.
Adresa postala: STR.SIDERURGISTILOR, NR.7, (TRONSON 4, INCINTA"VEGA HOLDING"), BL.PS1B, Localitatea: Galati, Cod postal: 800684, Romania, Tel. +40 236473105, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 236473087, Adresa internet (URL): www.vega93.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3518789.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3518760.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul este finantat prin Programul Operational Regional (POR).
VI.2) Alte informatii
Comisia de evaluare a stabilit oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire ?cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic?. In cazul ofertantului castigator comunicarea a precizat faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare si ca acesta este invitat in vederea incheierii contractului. Contratul a intrat in efectivitate dupa semnarea lui de catre ambele parti.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Vrancea
Adresa postala: Str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620098, Romania, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620098, Romania, Tel. +40 372372446, Email: [email protected], Fax: +40 372372443, Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2013 08:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer