Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrarilor de consolidare, restaurare, reabilitare imobil si refacere împrejmuire– Castelul de Apa – Turnul lui Tepes“, imobil cu destinatie de sediu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.817.068 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA
Anunt de atribuire numarul 78198/19.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 67005
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Oficiul National pentru Cultul Eroilor
Adresa postala:  str. G-ral Candiano Popescu nr. 6, sector 4, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040583, Romania, Punct(e) de contact:  Mihaela Stan, Tel. 021/335.11.76, In atentia:  Virgil MANEA, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  021/335.11.85, Adresa internet (URL):  www.once.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrarilor de consolidare, restaurare, reabilitare imobil si refacere împrejmuire– Castelul de Apa – Turnul lui Tepes“, imobil cu destinatie de sediu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Str G-ral Candiano Popescu nr.6, sector 4, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consolidare, restaurare, reamenajare interioara, amenajare spatiu pod, schimbare tamplarie, refacere terase, schimbarea functionala - spatiu pentru birouri, spatiu expozitional, refacere trotuare, accese si refacere imprejmuire incinta pentru „Castelul Turnul lui Tepes“
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45454100-5 - Lucrari de restaurare (Rev.2)
45260000-7-Lucrari de acoperire si alte lucrari speciale de constructii (Rev.2)
45261300-7-Lucrari de hidroizolare si de instalare de burlane (Rev.2)
45331000-6-Lucrari de instalare de echipamente de incalzire, de ventilare si de aer conditionat (Rev.2)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 817, 068.2RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
65%
Descriere:
2.
durata de executie a lucrarii
15%
Descriere:
3.
durata prognozata pentru solutionarea remedierilor in perioada de garantie
6%
Descriere:
4.
Perioada de garantie acordata lucrarii peste cea minima
14%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CE 1428/18.05.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: CE 2634/07.08.2009 Denumirea: CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI DE CONSOLIDARE, RESTAURARE, REABILITARE IMOBIL SI REFACERE ÃŽMPREJMUIRE
V.1) Data atribuirii contractului 8/7/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA
Adresa postala:  Sos. Alexandriei nr. 152, sector 5, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  051543, Romania, Tel. 021 420 50 20, Email:  [email protected], Fax:  021 420 50 20
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3817068.20 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Sectiune II a Documenatiei de atribuire, partea arhitectura , care contine studiul petrografic, fotografii si planse , poate fi ridicata de la sediul institu'iei sau de pe site-ul www.once.ro
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala:  Splaiul independentei nr. 5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030099, Romania, Tel. 021319 51 80, Email:  [email protected], Fax:  021 319 51 83, Adresa internet (URL):  www.cabuc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Cansiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310 46 41, Email:  [email protected], Fax:  021 310 46 42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OficiulNational pentru Cultul Eroilor, Biroul Juridic
Adresa postala:  str. G/ral Candiano Popescu nr. 6, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040583, Romania, Tel. 021 335 11 76, Email:  [email protected], Fax:  335 11 85, Adresa internet (URL):  www.once.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2009 10:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer