Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari/servicii de conservare pentru minele Aurum, Baia Sprie, Baia Sprie Vest, Herja, Suior, Ilba, Nistru, Baiut, Cavnic, Borsa Iaz Novat, Penighe, Turt, Razoare, Rodna


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.539.475 RON

Castigatorul Licitatiei: COMPANIA NATIONALA DE METALE PRETIOASE SI NEFEROASE - REMIN S.A. Baia Mare
Anunt de atribuire numarul 123370/09.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CONVERSMINS.A.
Adresa postala: STRADA MENDELEEV, NUMARUL 36-38, ETAJ 2, CAMERA 34-35, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010366, Romania, Punct(e) de contact: FLORENTINA MARTINESCU, Tel. +40 213168019, Email: [email protected], Fax: +40 213168019, Adresa internet (URL): www.conversmin.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Intreprindere Publica
Activitate (activitati)
Altele: Conservare si inchidere mine
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari/servicii de conservare pentru minele Aurum, Baia Sprie, Baia Sprie Vest, Herja, Suior, Ilba, Nistru, Baiut, Cavnic, Borsa Iaz Novat, Penighe, Turt, Razoare, Rodna
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: perimetrele obiectivelor miniere : Aurum, Baia Sprie, Baia Sprie Vest, Herja, Suior, Ilba, Nistru, Baiut, Cavnic, Borsa Iaz Novat, Penighe, Turt, Razoare, Rodna
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea lucrarilor de conservare a celor 14 obiective miniere.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45111260-8 - Lucrari de pregatire a santierelor miniere (Rev.2)
71700000-5-Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)
79713000-5-Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 539, 475RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 17 Denumirea: Lucrari/servicii de conservare la 14 obiective miniere
V.1) Data atribuirii contractului 05.04.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMPANIA NATIONALA DE METALE PRETIOASE SI NEFEROASE - REMIN S.A. Baia Mare
Adresa postala: str.Piata Revolutiei, nr.1, ,Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430315, Romania, Tel. +40262212491, Fax: +40262217021
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5595326.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5539475.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti ? Sectia Comerciala
Adresa postala: Bulevardul Unirii nr. 37 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 23132815, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. CONVERSMIN S.A. Oficiul Juridic
Adresa postala: Str.Mendeleev, nr.36-38, etaj 5, cam.63, sector 1 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010366, Romania, Tel. +40 213114298, Email: [email protected], Fax: +40 213118399, Adresa internet (URL): www.conversmin.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.04.2012 12:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer