Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucr.nec.indepl.Contr.de lucr.nr.1338/28.01.2010,avand ca obiect ?Dezv.zonei tur.Luna Ses-NO, Jud.SM-modern.DC 75 si drum de acces (et.I,inclusiv stratul de baza din mixt.asf.AB2 din et.II), canaliz,aductiune apa?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
946.371 RON

Castigatorul Licitatiei: Drum Construct S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 125773/21.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Seres Ioan, Tel. +40 261805112, Email: seres[email protected], Fax: +40 261713589, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate a administratiei publice locale
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice de interes judetean
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucr.nec.indepl.Contr.de lucr.nr.1338/28.01.2010, avand ca obiect ?Dezv.zonei tur.Luna Ses-NO, Jud.SM-modern.DC 75 si drum de acces (et.I, inclusiv stratul de baza din mixt.asf.AB2 din et.II), canaliz, aductiune apa?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Zona turistica Luna Ses,
versantul nordic al muntelui Pietroasa, Orasul Negresti Oas, Judetul Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari necesare indeplinirii Contractului de lucrari nr. 1338/28.01.2010, avand ca obiect ?Dezvoltarea zonei turistice Luna Ses-Negresti Oas, Judetul Satu Mare - modernizare DC 75 si drum de acces (etapa I, inclusiv stratul de baza din mixtura asfaltica AB2 din etapa II), canalizare, aductiune apa?.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45112100-6-Lucrari de sapare de santuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
946, 371.18RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11265 Denumirea: Lucr.nec.indepl.Contr.de lucr.nr.1338/28.01.2010, avand ca obiect ?Dezv.zonei tur.Luna Ses-NO, Jud.SM
V.1) Data atribuirii contractului 18.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Drum Construct S.R.L.
Adresa postala: str.Principala, nr.60/F, Localitatea: Pericei, Cod postal: 457160, Romania, Tel. 0741344106, Email: [email protected], Fax: 0260672733, Adresa internet (URL): www.drumconstruct.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 946371.18 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 946371.18 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Satu Mare
Adresa postala: str.Mihai Viteazu nr.8, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440037, Romania, Tel. +40 261710661, Fax: +40 261710661
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Satu Mare - Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Tel. +40 261805154, Fax: +40 261713072, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2012 10:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer