Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucr.suplim. la C198/23.09.2009 - Inlocuire protectii in statiile de transf. Enel Distributie Dobrogea - jud. Constanta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
331.796 RON

Castigatorul Licitatiei: PET COMMUNICATIONS S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 81515/07.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Punct(e) de contact: ANDREEA BOCANU, Tel.0241.80.53.05, In atentia: serviciului achizitii, Email: [email protected], Fax: 0241.80.53.04
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucr.suplim. la C198/23.09.2009 - Inlocuire protectii in statiile de transf. Enel Distributie Dobrogea - jud. Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: statiile de transformare Enel Dobrogea - jud C-ta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executie lucrari ininstalatiile de Inalta Tensiune
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315400-2 - Instalatii de inalta tensiune (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
331, 795.65RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 97 Denumirea: lucr.suplim. la ctr. 198/23.09.2009 Inlocuire protectii in statiile de transf. Enel - jud. Cta
V.1) Data atribuirii contractului 3/31/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PET COMMUNICATIONS S.R.L.
Adresa postala: Str. Caraiman nr.3, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900019, Romania, Tel.0241/514416, 0744381758, 0722786867, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0241/831066, Adresa internet (URL): VASILE MARCELA , b-dul I.C. Bratianu nr.98, Bl.SR3, Sc.A, Et.5, Ap.18, Constanta
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 410450.94 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 331795.65 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STRADA STAVROPOLEUS NR. 6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: STR. TRAIAN, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0241616003, Fax: 0241616003
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR NICO;AE IORGA NR. 89 A, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900587, Romania, Tel.0241805999, Fax: 0241616340
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.04.2010 11:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer