Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucr.supl.necesare realiz.ob."Reabil.cai.de acces rut.spre PTF ro-ucr.Halmeu"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.576.664 RON

Castigatorul Licitatiei: Alfa Rom S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 49043/03.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: JANETTA DELIA AURORA PATCAS, Tel.0261-713692, int.172, In atentia: Bura Angela, Email: [email protected], Fax: 0261-710395
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucr.supl.necesare realiz.ob."Reabil.cai.de acces rut.spre PTF ro-ucr.Halmeu"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: tronsonul Halmeu-Porumbesti-Cidreag-frontiera Ucraina km 0+000-5+533.725 cu o lungime de 5533.725 m
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucr.supl.necesare realiz.ob."Reabil.cai.de acces rut.spre PTF ro-ucr.Halmeu" pe tronsonul Halmeu-Porumbesti-Cidreag-frontiera Ucraina km 0+000-5+533.725 cu o lungime de 5533.725 m
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 576, 664.37RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
28/2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15201 Denumirea: Ex.si fin.lucr.de mod.a DJ194A trons.Halmeu-Porumbesti-Cidreag-frontiera Ucraina km 0+000-5+533.725
V.1) Data atribuirii contractului 11/21/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Alfa Rom S.R.L.
Adresa postala: Str. Magnoliei, nr. 56, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440198, Romania, Tel.0261/721915, 758455, 0748100123, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0261/721915
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2576664.37 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6 sctor 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Satu Mare
Adresa postala: str.Mihai Viteazu nr.8, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440037, Romania, Tel.0261-710661
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Satu Mare - Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Tel.0261-713072, Fax: 0261-713072
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2008 10:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer