Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Manometre;Termocupluri;Termometre;Adaptoare;Presostate;Surse de alimentare electrica continua;Instrumente de verificare a proprietatilor fizice;Instrumente de masurare a debitului, a nivelului si a presiunii lichidelor si gazelor;Senzori;Aparate de detec


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
238.753 RON

Castigatorul Licitatiei: MESSYSTECH S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144837/30.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139600
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, Str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-306, In atentia: Mihaescu Gheorghe, Email: [email protected], Fax: +40 253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Manometre;Termocupluri;Termometre;Adaptoare;Presostate;Surse de alimentare electrica continua;Instrumente de verificare a proprietatilor fizice;Instrumente de masurare a debitului, a nivelului si a presiuniilichidelor si gazelor;Senzori;Aparate de detectare;Echipament de masurare si control;Instrumente de masurat;Instrumente si aparate de reglaj si de control;Diverse dispozitive de inregistrare a datelor;Echipament de masurare a emisiilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Electrocentrale Rovinari, Depozitul Central al Termocentralei.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
? Manometre: « Vacumetre, manovacumetre, manometre in baie de glicerina», Cod CPV 38425100-1; Termocupluri : « Adaptoare universale pentru termocuple, Termocuple CuCo; FeCo; NiCrNi, Termorezistente PT 100 » cod CPV38417000-1; Termometre: « Regulator temperatura, Termometru indicator » cod CPV 38412000-6; Adaptoare: « Adaptoare de semnal » cod CPV 31111000-7; Presostate: « Presostate » cod CPV 31214160-8; Surse de alimentare electrica continua: «Surse alimentare adaptoare »codCPV 31154000-0; Instrumente de verificare a proprietatilor fizice: «Traductor de nivel », codCPV 38400000-9; Instrumente de masurare a debitului, a nivelului si a presiuniilichidelor si gazelor: « Traductoare de debit, Traductoare de presiune relativa », cod CPV 38420000-5; Senzori: «Traductoare de pozitie », cod CPV 35125100-7; Aparate de detectare: « Senzori inductivi », cod CPV 38431000-5; Echipament de masurare si control: «Aparat inregistrator », cod CPV 38424000-3; Instrumente de masurat: «Inregistrator numeric », cod CPV 38410000-2; Instrumente si aparate de reglaj si de control: «Bucle masura », cod CPV 38570000-1 ; Diverse dispozitive de inregistrare a datelor: «Convertizor frecventa », cod CPV 31644000-2; Echipament de masurare a emisiilor: «Opacimetru », cod CPV 38433200-1?, cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38420000-5 - Instrumente de masurare a debitului, a nivelului si a presiunii lichidelor si gazelor (Rev.2)
31214160-8-Presostate (Rev.2)
38400000-9-Instrumente de verificare a proprietatilor fizice (Rev.2)
38412000-6-Termometre (Rev.2)
38425100-1-Manometre (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
238, 752.58RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 390/ER Denumirea: Instrumente si aparate de reglaj si de control
V.1) Data atribuirii contractului 26.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MESSYSTECH S.R.L.
Adresa postala: Str. Riul Doamnei, nr 8A, Bl. TS2, Ap.12 Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061765, Romania, Tel. +40 214441435, Email: [email protected], Fax: +40 217786323, Adresa internet (URL): www.messystech.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 139603.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13
Contract nr: 389/ER Denumirea: Diverse dispozitive de inregistrare a datelor
V.1) Data atribuirii contractului 26.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELPREST S.R.L.
Adresa postala: CALEA BUCURESTI NR. 139/11, Localitatea: Pielesti, Cod postal: 207450, Romania, Tel. 0251.412503, Email: [email protected], Fax: 0251.412503, Adresa internet (URL): www.elprest.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44195.58 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
Contract nr: 391/ER Denumirea: Echipament de masurare a emisiilor
V.1) Data atribuirii contractului 26.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNOINSTRUMENT IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str.Laboratorului, Nr.31B, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100568, Romania, Tel. 0244517658, Email: [email protected], Fax: 0244518681
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 54954.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
15
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile solicitate, conform Legii nr. 346/2004, art. 16, aliniat 2.2. Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni de fond asupra proiectului de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 34/2006 si H.G. 925/2006 (cu modificarile ulterioare). Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul nu poate prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective, conform prevecerilor Art. 36, aliniatul 2, litera b) dinH.G. 925/20063. In cazul ofertantilor ce prezinta oferta individuala+sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna+sustinere, cerintele privind situatia personala, Capacitatea de executare a activitatii profesionale, Situatia economica si financiara , se aplica conform Anexei nr. 2 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP publicat in M.O. partea I nr. 687/28.09.2011.4. La sedinta de deschidere vor fi respinse ofertele care se afla in una din situatiile de laart. 33, alin. 3 din H.G. 925/20065. Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic
Adresa postala: Str. Eneregticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253372556-339, Fax: +40 253371922
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2013 09:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer