Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MASA OPERATIE PENTRU CAI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
81.482 RON

Castigatorul Licitatiei: TEHNOMED APARATURA ELECTRONICA SI TEHNICA MEDICALA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 13376/27.07.2007
Informatii anunt de participare asociat 6746
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca
Adresa postala: Calea Manastur nr.3-5, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400372, Romania, Punct(e) de contact: Dan Lung, Tel.0264596384, Email: [email protected], Fax: 0264593792
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MASA OPERATIE PENTRU CAI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MASA DE OPERATIE PENTRU CAI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33192230-3 - Mese de operatie (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
81, 482RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5325 Denumirea: MASA OPERATIE CAI
V.1) Data atribuirii contractului 6/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNOMED APARATURA ELECTRONICA SI TEHNICA MEDICALA S.R.L.
Adresa postala: STR.CLINICILOR, NR.37, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400006, Romania, Tel.0264-595503, Email: [email protected], Fax: 0264-595503, Adresa internet (URL): www.tehnomed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 95000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 81482.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel, sectia de contencios-administrativ si fiscal pe raza careia se afla sediul autoritatii contractante
Adresa postala: Piata STEFAN CEL MARE nr. 1, Localitatea: CLUJ NAPOCA, Cod postal: 400133, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a contestatiilor(CNSC)
Adresa postala: STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA, OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: CALEA MANASTUR 3-5, Localitatea: CLUJ NAPOCA, Cod postal: 400372, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.07.2007 07:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer