Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice - 5 loturi, Suc CREIR CF Galati


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
72.153 RON

Castigatorul Licitatiei: IMSAPROIECT SA
Anunt de atribuire numarul 146648/12.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141701
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Domneasca, nr. 51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Anisoara Lipan, Tel. +40 236340760, Email: [email protected], Fax: +40 236340760, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice - 5 loturi, Suc CREIR CF Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Livrarea se va face pe baza unui grafic care se va stabili la contractare, produsele fiind livrate la sediul Depozitului Regional de materiale al SCREIR CF Galati din Galati, str. Prutului, nr.5.
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie produse pentru intretinere si reparatii a instalatiilor SCB, respectiv masini, aparate, echipamente si consumabile electrice, conform anexei nr. 6 la caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31000000-6 - Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
72, 153RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
712/1/ 657/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 487 Denumirea: Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice: Lot 2 Accesorii pentru reparatii cabluri
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IMSAPROIECT SA
Adresa postala: Intr. Magiresti, nr. 5-7, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010925, Romania, Tel. +40 213163929/3163933, Email: [email protected], Fax: +40 213163934, Adresa internet (URL): www.imsaproiect.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20980.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20508.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 491 Denumirea: Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice: Lot 3 Transformatoare T4S
V.1) Data atribuirii contractului 05.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ISAF-SOCIETATE DE SEMNALIZARI SI AUTOMATIZARI FEROVIARE S.A.
Adresa postala: Calea Giulesti, Nr. 14, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060275, Romania, Tel. +40 0212208075, Email: [email protected], Fax: +40 0212210087, Adresa internet (URL): www.isaf.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 51920.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 51645.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura pentru atribuirea contractului de furnizare pentru Lotul 1: Motoare electrice de curent continuu tip EMM ? 0.55 cu reductor, Lotul 4: Transformatoare de separatie si Lotul 5: Componente electronice (Cod CPV: 31000000-6 ? Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice) a fost anulata in conformitate cu art. 209 alin (1) lit b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece nu a fost depusa nicio oferta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Galati
Adresa postala: Str. Brailei, nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800319, Romania, Tel. +40 236460331, Fax: +40 236460333
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Galati
Adresa postala: str. Domneasca, nr.51, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel. +40 0236461236, Fax: +40 0236461236
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2013 12:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer