Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Masini de numarat bancnote


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
254.254 RON

Castigatorul Licitatiei: SC EUTRON INVEST ROMANIA SRL
Anunt de atribuire numarul 52544/04.08.2008
Informatii anunt de participare asociat 38125
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
C.N.POSTA ROMANA S.A.
Adresa postala: B-dul Dacia, nr. 140, Parter, ET 3-11, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIA MORARESCU, Tel.021/2009330, Email: [email protected], Fax: 021/2007411
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii potale
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Masini de numarat bancnote
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Franco-subunitati postale achizitor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Masini de numarat bancnote cu sistem de alimentare: cu role de frictiune; Viteza de numarare: selectabila, programabila in minim 3 trepte; ultima treapta de viteza - minim 1800 bancnote/minut; conform cerintelor minime ale caietului de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30123620-9 - Masini de numarare a monedelor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
254, 254RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 101/4420 Denumirea: Masini de numarat bancnote
V.1) Data atribuirii contractului 7/28/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EUTRON INVEST ROMANIA SRL
Adresa postala: Bd. Ficusului, nr. 38A, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013975, Romania, Tel.021/2331345, Fax: 021/2331349
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 471240.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 254254.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
La costul documentatiei se adauga TVA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3118090
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiilor este de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre constatator despre actul autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN Posta Romana SA - Serviciul Juridic
Adresa postala: Bd. Dacia, nr. 140, parter, et.3-11, sector 2, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 020065, Romania, Tel.021/2009257, Fax: 021/2009260
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.08.2008 11:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer