Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Masini de numarat bani


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.700 RON

Castigatorul Licitatiei: EUTRON INVEST ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 92688/10.02.2010
Informatii anunt de participare asociat 78096
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: RTFC CRAIOVA, B-DUL DACIA, Nr. 221, Localitatea: Craiova, Cod postal: RO-200044, Romania, Punct(e) de contact: DASCALU NICUSOR, Tel.0251/416511, Email: [email protected], Fax: 0251/419540, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Masini de numarat bani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: conform caiet de sarcini nr.221/AD/849/2009
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Masini de numarat bani, conform caiet de sarcini nr.221/AD/849/2009
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30132200-5 - Masini de numarat bancnote (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 700RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
31
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8 Denumirea: Masini de numarat bani
V.1) Data atribuirii contractului 2/5/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUTRON INVEST ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, nr. 69, bloc 5, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 23011, Romania, Tel.233.13.45; 233.46; 233.13.47; 233.13.48, Email: [email protected], Fax: 233.13.49, Adresa internet (URL): www.eutron.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: RO-030084, Romania, Tel.021.3104641, Email: [email protected], Fax: 021.3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: Str. Nicolae Titulescu, Nr. 14, Localitatea: Craiova, Cod postal: RO-200134, Romania, Email: [email protected]
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al RTFC Craiova
Adresa postala: B-dul Dacia, nr. 221, Localitatea: Craiova, Cod postal: RO-200044, Romania, Tel.0251/416511, Email: [email protected], Fax: 0251/419540
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2010 12:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer