Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Masuratori si verificari prize de pamant in instalatiile electrice din gestiunea S.C. E.ON Moldova Distributie S.A.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.745.466 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PENTAGON SRL
Anunt de atribuire numarul 143393/01.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140458
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi, nr. 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Emilia Patrichi, Tel. +40 232405529, In atentia: Emilia Patrichi, Email: [email protected], Fax: +40 232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Masuratori si verificari prize de pamant in instalatiile electrice din gestiunea S.C. E.ON Moldova Distributie S.A.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT 1: Masuratori si verificari prize de pamant COR Bacau - valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 61.246, 00 lei fara TVALOT 2: Masuratori si verificari prize de pamant COR Botosani - valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 136.577, 00 lei fara TVALOT 3: Masuratori si verificari prize de pamant COR Iasi - valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 321.991, 00 lei fara TVALOT 4: Masuratori si verificari prize de pamant COR Neamt - valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 39.596, 00 lei fara TVALOT 5: Masuratori si verificari prize de pamant COR Suceava - valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 186.022, 00 lei fara TVALOT 6: Masuratori si verificari prize de pamant COR Vaslui - valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 127.301, 00 lei fara TVA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71630000-3 - Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 745, 466RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S087-148529din04.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 174312 Denumirea: Masuratori si verificari prize de pamant in instalatiile electrice aferente COR Bacau
V.1) Data atribuirii contractului 27.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PENTAGON SRL
Adresa postala: STR. LIBERTATII, NR. 7B, BL. B, SCARA B, ETAJ P, AP. 24, JUDET BACAU, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601105, Romania, Tel. 0234318186
SC EDEN DESIGN SRL
Adresa postala: STR. MATERNITATII, NR.7, PITESTI, JUDET ARGES, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110121, Romania, Tel. 0248610155
ELECTROMONTAJ S.A.
Adresa postala: Str. Candiano Popescu, nr. 1, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040581, Romania, Tel. 0213367546, Email: [email protected], Fax: 0213367492
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 122492.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 174315 Denumirea: Masuratori si verificari prize de pamant in instalatiile electrice aferente COR Botosani
V.1) Data atribuirii contractului 27.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EDEN DESIGN SRL
Adresa postala: STR. MATERNITATII, NR.7, PITESTI, JUDET ARGES, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110121, Romania, Tel. 0248610155
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.
Adresa postala: Str. Manolesti Deal, nr.4, Localitatea: Botosani, Cod postal: 713000, Romania, Tel. 0231/514328, Email: [email protected], Fax: 0231/516776, Adresa internet (URL): www.elcobotosani.ro
ELECTROMONTAJ S.A.
Adresa postala: Str. Candiano Popescu, nr. 1, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040581, Romania, Tel. 0213367546, Email: [email protected], Fax: 0213367492
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 273154.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 174309 Denumirea: Masuratori si verificari prize de pamant in instalatiile electrice aferente COR Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 27.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROMONTAJ S.A.
Adresa postala: Str. Candiano Popescu, nr. 1, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040581, Romania, Tel. 0213367546, Email: [email protected], Fax: 0213367492
GENERAL TEHNIC S.R.L.
Adresa postala: Calea Chisinaului, Nr. 29, Grup social depozit 03, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700172, Romania, Tel. 0752099173;0332/418778, Email: [email protected], Fax: 0332/418778, Adresa internet (URL): www.generaltehnic.ro
LINCAS S.R.L.
Adresa postala: Str. VATRA, nr. 84, Localitatea: Pascani, Cod postal: 705200, Romania, Tel. 0232765010, Email: [email protected], Fax: 0232765010
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 643982.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 174323 Denumirea: Masuratori si verificari prize de pamant in instalatiile electrice aferente COR Neamt
V.1) Data atribuirii contractului 27.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EDEN DESIGN SRL
Adresa postala: STR. MATERNITATII, NR.7, PITESTI, JUDET ARGES, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110121, Romania, Tel. 0248610155
Energobit S.R.L
Adresa postala: Str. Taietura Turcului, Nr.47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel. 0264207500, Email: [email protected], Fax: 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A.
Adresa postala: Calea Campulung, nr. 121, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130098, Romania, Tel. 0245213460, Email: [email protected], Fax: 0245213461
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 79192.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 174318 Denumirea: Masuratori si verificari prize de pamant in instalatiile electrice aferente COR Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 27.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EDEN DESIGN SRL
Adresa postala: STR. MATERNITATII, NR.7, PITESTI, JUDET ARGES, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110121, Romania, Tel. 0248610155
ELECTROMONTAJ S.A.
Adresa postala: Str. Candiano Popescu, nr. 1, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040581, Romania, Tel. 0213367546, Email: [email protected], Fax: 0213367492
T.S.A. SERV S.R.L.
Adresa postala: B-dul Bucovina, Nr.97, Localitatea: Gura Humorului, Cod postal: 725300, Romania, Tel. +40 0230235047, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0230235047
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 372044.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 174330 Denumirea: Masuratori si verificari prize de pamant in instalatiile electrice aferente COR Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 27.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EDEN DESIGN SRL
Adresa postala: STR. MATERNITATII, NR.7, PITESTI, JUDET ARGES, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110121, Romania, Tel. 0248610155
ELECTROMONTAJ S.A.
Adresa postala: Str. Candiano Popescu, nr. 1, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040581, Romania, Tel. 0213367546, Email: [email protected], Fax: 0213367492
TRUST ELECTRO M S.A.
Adresa postala: STR. DONICI, NR. 42, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730150, Romania, Tel. 0235316986, Email: [email protected], Fax: 0235322266
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 254602.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire, solicitate de op ec se vor atasa prezentului anunt de participare la sectiunea Documentatie, clarificari si decizii. Conf. OUG 34/2006 - art.116- numarul minim preconizat al candidatilor calificati este 3. Conf. OUG 34/2006 - art.117- In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul preconizat indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul: a)fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare. Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de agenti economici. Toti agentii economici care indeplinesc cerintele de calificare vor fi selectati pentru etapa a II-a. Acordul cadru se va incheia cu operatorii economici de pe primele 3 locuri in clasamentul ofertelor. In caz de egalitate acordul-cadru se va incheia cu toti operatorii clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici cu care autoritatea contractanta a anuntat ca va incheia acordul-cadru. In cazul in care, la procedura de reofertare, vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor economice se va face in functie de cea mai avantajoasa oferta de pret. In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci departajarea acestora se va realiza in baza unei noi ofertari in plic inchis. Term de plata propus este de 45 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP op ec tb sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC EON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: STR. CIURCHI, NR. 146-150 - DEPARTAMENT JURIDIC, IN ATTN ANGELA VASILE, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.09.2013 16:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer