Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MATERIALE DE CONSTRUCTII


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.307.113 RON

Castigatorul Licitatiei: SC MILLENNIUM GAMES SRL
Anunt de atribuire numarul 142304/07.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137141
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Punct(e) de contact: IONEL LAPTES, Tel. +40 241664046, Email: [email protected], Fax: +40 241662577, Adresa internet (URL): SC RAJA SA CONSTANTA STR.CALARASI NR.22-24, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MATERIALE DE CONSTRUCTII
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC RAJA SA CONSTANTA STR.CALARASI NR.22-24
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIA DE MATERIALE DE CONSTRUCTII
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44110000-4 - Materiale de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 307, 113.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S047-076440din07.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 38327 Denumirea: MATERIALE DE CONSTRUCTII SI ARTICOLE CONEXE
V.1) Data atribuirii contractului 06.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MILLENNIUM GAMES SRL
Adresa postala: B-DUL LAPUSNEANU NR.108, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 905253, Romania, Tel. 0241/584540, Fax: 0241/584540
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3842886.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3307113.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Daca seconstata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.2 Informatii privind acordul-cadru : acord cadru pe 4 ani cu un singur operator economic2.1 Derularea Acordului cadruIn baza acordului-cadru incheiat, ulterior se vor incheia contracte de achizitie publica subsecvente acordului-cadru, ori de cate ori autoritatea contractanta solicita acest lucru. De fiecare data cand intentioneaza sa atribuie un contract subsecvent acordului-cadru, autoritatea contractanta are obligatia de a se consulta, in scris, cu operatorul economic, solicitandu-i acestuia, in functie de necesitati, completarea ofertei.Contractele subsecvente acordului-cadru se vor incheia, de regula, in termen de 4 zile de la data cand autoritatea contractana solicita incheierea unui contractsubsecvent.Daca operatorul economic, caruia autoritatea contractanta ii transmite o solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent, nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari deoarece cantitatea care face obiectul contractului subsecvent depaseste cantitatea estimata prevazuta pentru contractele subsecvente, atunci autoritatea contractanta poate initia o noua procedura de atribuire pentru achizitionarea diferentei care nu poate fi acoperita.Daca operatorul economic, caruia autoritatea contractanta ii transmite o solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent, nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari din propria sa culpa, autoritatea contractanta are dreptul de a initia o noua procedura de atribuire pentru achizitionarea intregii cantitati necesare. Operatorul economic in culpa va suferi consecintele prevazute pentru neindeplinirea obligatiilor in sarcina sa.In baza acordului-cadru se vor incheia contracte subsecvente cu operatorul economic semnatar al respectivului acord- cadru, numai pe baza regulilor si conditiilor prevazute in acord.Termenul maxim de livrare a produselor este de pana la 24 ore, de la data emiterii comenzii catre autoritatea contractanta;Pentru contractele subsecvente care urmeaza sa fie atribuite, elementele/conditiile considerate esentiale care trebuiesc indeplinite se refera la: -obligatiile pe care operatorul economic si le-a asumat prin propunerea tehnica prezentata in cursul procedurii de atribuire, in special in ceea ce priveste descrierea produselor care urmeaza sa fie livrate si nivelul calitativ al acestora;
- duratele/termenele de livrare incepand din momentul incheierii contractului, garantiile acordate, orice alte elemente care au fost luate in considerare in procesul de analiza si evaluare a propunerilor tehnice;
- preturile unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care operatorul economic le-a prevazut in propunerea financiara;2.2 Incheierea acordului ?cadruAcordul- cadru de furnizare se semneazadupa 11 zile de la data comunicarii rezultatului procedurii, in perioada de valabilitate a ofertei.Garantia de buna executie se constituie pentru fiecare contract -subsecvent.Preturile unitare aferente acordului cadru, prevazute in oferta financiara , exprimate in lei, ramin neschimbate pentru primul contract subsecvent, care are valabilitate pana la 31.12.2013.La finalizarea primului contract subsecvent, daca este cazul, se va putea opera ajustarea preturilor unitare ofertate.Ajustarea se va face pe baza evolutiei indicilor de prĂȘt publicati de Institutul National de Statistica, in conditiile Art.97/HG 925/2006.Formula de ajustare : V= VO x CAV = Valoarea ajustata a pretului unitar din oferta financiara ;VO = Valoarea pretului unitar din oferta financiara ;CA = Coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA JURIDICA A SC RAJA SA
Adresa postala: STR.CALARASI NR.22-24, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900590, Romania, Tel. +40 241/664046, Fax: +40 241/662577, Adresa internet (URL): www.rajac.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.06.2013 11:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer