Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MATERIALE DE CURATENIE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.004 RON

Castigatorul Licitatiei: LOMADI COMPROIECT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144065/09.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143351
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"
Adresa postala: Str. Mircea Vulcanescu, nr 88, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010825, Romania, Punct(e) de contact: Cosmin Marinescu, Tel. +40 213193072, Email: [email protected], Fax: +40 213193072, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MATERIALE DE CURATENIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central ?Dr. Carol Davila?
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE MATERIALE DE CURATENIE CONFORM ANEXEI "B" SI A CAIETULUI DE SARCINI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44617100-9 - Cutii mari de carton (Rev.2)
19640000-4-Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)
33141123-8-Recipiente pentru ace (Rev.2)
39224100-9-Maturi (Rev.2)
39831200-8-Detergenti (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 004RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A21599/23.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S107-182839din05.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 259 lot 5 Denumirea: Materiale de curatenie
V.1) Data atribuirii contractului 11.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOMADI COMPROIECT S.R.L.
Adresa postala: Str. BURNITEI, nr. 4-26, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032342, Romania, Tel. 0242313677, 0744640529, 0745027506, Email: [email protected], Fax: 0242313677
Moviplast S.A.
Adresa postala: Bd. Decebal, Nr. 85B, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200774, Romania, Tel. +40 251435420, Email: [email protected], Fax: +40 351402404, Adresa internet (URL): www.moviplast.ro
ILMANO S.R.L.
Adresa postala: B-dul Tineretului , Nr 9, Bl A54, Sc C , Ap 11, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240027, Romania, Tel. 0744571918, Email: [email protected], Fax: 0250714542
NED COM
Adresa postala: str. Varfu cu Dor nr. 26, Localitatea: Constanta, Cod postal: 905700, Romania, Tel. +40 729036787, Email: [email protected], Fax: +40 241559944
EURO GRUP CLEAN PRODUCTS SRL
Adresa postala: str.Horia, Closca si Crisan nr.17-19, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Tel. +4 0374202490, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +4 0374202494, Adresa internet (URL): www.egcp.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 78000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 256 lot 6 Denumirea: materiale de curatenie
V.1) Data atribuirii contractului 11.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOMADI COMPROIECT S.R.L.
Adresa postala: Str. BURNITEI, nr. 4-26, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032342, Romania, Tel. 0242313677, 0744640529, 0745027506, Email: [email protected], Fax: 0242313677
TURKROM SA
Adresa postala: DN2, FOCSANI, VRANCEA, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620172, Romania, Tel. 0237212396, Email: [email protected], Fax: 0237224512
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 158400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 257 lot 7 Denumirea: materiale de curatenie
V.1) Data atribuirii contractului 11.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOMADI COMPROIECT S.R.L.
Adresa postala: Str. BURNITEI, nr. 4-26, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032342, Romania, Tel. 0242313677, 0744640529, 0745027506, Email: [email protected], Fax: 0242313677
EURO GRUP CLEAN PRODUCTS SRL
Adresa postala: str.Horia, Closca si Crisan nr.17-19, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Tel. +4 0374202490, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +4 0374202494, Adresa internet (URL): www.egcp.ro
PAPER PLUS S.R.L.
Adresa postala: Str.Ing.Dumitru Zossima, Nr.109, Sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 07000, Romania, Tel. 0212029288, Email: [email protected], Fax: 0372873122, Adresa internet (URL): www.paperplus.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 30150.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 258 lot 8 Denumirea: materiale de curatenie
V.1) Data atribuirii contractului 11.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EURO GRUP CLEAN PRODUCTS SRL
Adresa postala: str.Horia, Closca si Crisan nr.17-19, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Tel. +4 0374202490, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +4 0374202494, Adresa internet (URL): www.egcp.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5004.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Oferta poate fi retrasa si modificata numai cu respectarea datei limite de depunerii a ofertelor. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica ofertele dupa expirarea datei limita ptr depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea ctr si a pierderii garantiei de participare. Ofertele sunt declarate intarziate si respinse in sedinta de deschidere daca sunt depuse dupa data si ora limita de depunere a ofertelor sus-mentionata Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu P.U egale la ofertantii clasati pe ultimul loc, dupa organizarea etapei finale de licitatie electronica, se va solicita o noua propunere financiara in plic inchis.noua propunere financiara se va depune la CDC (Registratura unitatii). Datele de depunere se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta. Ofertantii care se afla in aceasta situatie, concureaza doar pentru ultimul loc, indiferent de noul pret ofertat, fara a afecta ofertantii stabiliti pe pozitiile superioare in clasament. Contractele subsecvente vor fi atribuite prin reluarea competitiei urmare a invitatiei autoritatii contractante, transmise in SEAP tuturor semnatarilor acordului cadru. Pretul este singurul element care face obiectul reluarii competitiei, celelalte elemente raman neschimbate pe intreaga durata a acordului cadru. Ofertele de pret pentru atribuirea contractelor subsecvente vor avea ca fundamentare pretul din acordul cadru (preturile din acordul cadru nu pot fi majorate)conf.prev.art.69 alin.5 din H.G.925/2006. In cazul subcontractantilor se va prezenta declaratia privind parttea / partile din contract care sunt indeplinite de catre acestia, daca este cazul cu prezentarea formularului F7 din Sectiunea a III-a a prezentei documentatii de atribuire.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sediul autoritatii contractante ? Oficiul Contencios (Consilier juridic Boboc Daniela)
Adresa postala: Str. Mircea Vulcanescu nr. 88, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010825, Romania, Tel. +40 213195839, Fax: +40 213193072
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.01.2014 13:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer