Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Materiale de papetarie si birotica


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.085.793 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea Austral Trade SRL si Scribant Distribution SRL
Anunt de atribuire numarul 146364/08.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144169
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: LILIANA BACIU, Tel. +40 365403664, Email: [email protected], Fax: +40 365403694, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Materiale de papetarie si birotica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Aria de activitate E.ON
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Materiale de papetarie si birotica pentru asociatia E.ON Gaz Distributie SA, E.ON Energie Romania SA si E.ON Moldova Distributie SA, prin liderul de asociatie E.ON Gaz Distributie SA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30192700-8 - Papetarie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 085, 793RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S176-304477din13.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 870/c/gs/EGD Denumirea: Materiale de papetaris si birotica
V.1) Data atribuirii contractului 08.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea Austral Trade SRL si Scribant Distribution SRL
Adresa postala: Bucuresti str Smaranda Braescu nr 56, sect 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 25, Romania, Tel. 0215281816, Email: [email protected], Fax: 0215281818, Adresa internet (URL): www.austral.ro
DACRIS IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str.Sabinelor, Nr.3, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900685, Romania, Tel. +40 213506758, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213506759, Adresa internet (URL): WWW.dacris.net
RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A.
Adresa postala: Str. Drumul Sabareni nr.24-26 Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060647, Romania, Tel. +40 0214082276, Email: [email protected], Fax: +40 0214082277
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 969022.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 969022.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 923/c/gs/EER Denumirea: Materiale de birotica si papetarie
V.1) Data atribuirii contractului 08.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea Austral Trade SRL si Scribant Distribution SRL
Adresa postala: Bucuresti str Smaranda Braescu nr 56, sect 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 25, Romania, Tel. 0215281816, Email: [email protected], Fax: 0215281818, Adresa internet (URL): www.austral.ro
DACRIS IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str.Sabinelor, Nr.3, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900685, Romania, Tel. +40 213506758, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213506759, Adresa internet (URL): WWW.dacris.net
RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A.
Adresa postala: Str. Drumul Sabareni nr.24-26 Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060647, Romania, Tel. +40 0214082276, Email: [email protected], Fax: +40 0214082277
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1209408.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1209408.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 147/c/gs/EMOD Denumirea: Materiale de birotica si papetarie
V.1) Data atribuirii contractului 08.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea Austral Trade SRL si Scribant Distribution SRL
Adresa postala: Bucuresti str Smaranda Braescu nr 56, sect 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 25, Romania, Tel. 0215281816, Email: [email protected], Fax: 0215281818, Adresa internet (URL): www.austral.ro
DACRIS IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str.Sabinelor, Nr.3, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900685, Romania, Tel. +40 213506758, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213506759, Adresa internet (URL): WWW.dacris.net
RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A.
Adresa postala: Str. Drumul Sabareni nr.24-26 Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060647, Romania, Tel. +40 0214082276, Email: [email protected], Fax: +40 0214082277
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 907363.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 907363.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au oferte financiare egale, atunci autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Procedura de achizitie se deruleaza de catre E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA in calitate de lider al asociatiei formata din E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA, E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA, E.ON ENERGIE ROMANIA SA. Se va incheia cate un contract pentru fiecare companie pentru valoarea ofertata pentru fiecare dintre acestea.Primul contract subsecvent se va incheia pe cantitatea estimata a celui mai mare contract subsecvent, cu ofertantul clasat pe locul I rezultat in urma ofertelor negociate.Explicitarea prescurtarilor folosite: EGD inseamna E.ON Gaz Distributie SAEMOD inseamna E.ON Moldova Distributie SAEER inseamna E.ON Energie Romania SA
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA, Dep. Juridic
Adresa postala: P-ta Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Tel. +40 365403769, Email: [email protected], Fax: +40 365403693
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 17:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer