Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Materiale de publicitate si informare si servicii aferente, in vederea implementarii proiectului ?Sistemul national de gestiune si monitorizare a speciilor de pasari din Romania in baza articolului 12 din Directiva Pasari?, 36586 SMIS-CSNR.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
895.883 RON

Castigatorul Licitatiei: Noi Media Print SA
Anunt de atribuire numarul 143074/06.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 138957
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Fundatia Centrul National pentru Dezvoltare Durabila
Adresa postala: Str. Dr. Iacob Felix nr.87, et.3, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011034, Romania, Punct(e) de contact: Fundatia Centrul National pentru Dezvoltare Durabila, Tel. +40 213103320, In atentia: Radu Vadineanu, Email: [email protected], Fax: +40 213103321, Adresa internet (URL): www.ncsd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ONG
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Materiale de publicitate si informare si servicii aferente, in vederea implementarii proiectului ?Sistemul national de gestiune si monitorizare a speciilor de pasari din Romania in baza articolului 12 din Directiva Pasari?, 36586 SMIS-CSNR.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locatia beneficiarului ? Bucuresti, Str. Dr. Iacob Felix nr. 87, et. 3, sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea de materiale publicitare (Atlasul pasarilor si Ghidul standard de monitorizare pentru speciile de pasari de interes comunitar), organizarea de conferinte dedicate comunitatii stiintifice si factorilor de decizie, organizarea de conferinte de presa, cu scopul de a asigura informarea publicului larg cu privire la rezultatele proiectului ?Sistemul national de gestiune si monitorizare a speciilor de pasari din Romania in baza articolului 12 din Directiva Pasari?.Specificatia completa a serviciilor solicitate se regaseste la Sectiunea Caiet de sarcini a prezentei documentatii de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22462000-6 - Materiale publicitare (Rev.2)
55120000-7-Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)
79823000-9-Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
895, 883.08RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S077-129482din14.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5 Denumirea: Materiale de publicitate si informare si servicii aferente
V.1) Data atribuirii contractului 01.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Noi Media Print SA
Adresa postala: Strada Tokyo nr.1 011765 , Bucuresti, Sector 1 Romania, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011765, Romania, Tel. +4 0212220734, Adresa internet (URL): www.nmp.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1030913.06 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 895883.08 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Mediu - Axa 4 - Operatiunea 4.1 ?Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000?, Proiectul ?Sistemul national de gestiune si monitorizare a speciilor de pasari din Romania in baza articolului 12 din Directiva Pasari? 36586 SMIS-CSNR
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CENTRUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE DURABILA
Adresa postala: Str. Dr. Iacob Felix nr. 87, et. 3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011034, Romania, Tel. +40 213103320, Email: [email protected], Fax: +40 213103321, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2013 16:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer