Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Materiale de sudare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
336.814 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. FLOMIADY IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 48471/02.09.2008
Informatii anunt de participare asociat 40109
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala: DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220236, Romania, Punct(e) de contact: Simona Popescu, Tel.0252/323654, Email: [email protected], Fax: 0252/323685, Adresa internet (URL): [email protected]
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Materiale de sudare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romag-Prod, Romag-Termo
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
materiale de sudare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31711140-6 - Electrozi (Rev.1)
28415100-5-Accesorii de sudura (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
336, 814RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 317 Denumirea: Materiale de sudare
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. FLOMIADY IMPEX S.R.L.
Adresa postala: str. Smardan nr 25, Localitatea: DrTrSeverin, Cod postal: 220138, Romania, Tel.0252328772, Fax: 0252332791
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 217012.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 330 Denumirea: Materiale de sudare
V.1) Data atribuirii contractului 8/6/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SFERAS.R.L.
Adresa postala: str. cAMPIA ISLAZ nr 60 a, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel.0251461060, Fax: 0251530988
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 104333.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 339 Denumirea: Materiale de sudare
V.1) Data atribuirii contractului 8/8/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. IZOMETAL S.A.
Adresa postala: str. Baader nr. 13, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 200000, Romania, Tel.0256434431, Fax: 0256433127
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15469.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: str Nicolae Titulescu, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251 415602, Fax: 0251 415601
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliu National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str Stavropoleos nr 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030184, Romania, Tel.0213104640, Fax: 0213104641
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios Juridic
Adresa postala: strNicolae Iorga nr 1, Localitatea: Severin, Cod postal: 220236, Romania, Tel.0252326147, Fax: 0252323685
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.09.2008 07:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer