Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Materiale de sudare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
431.551 RON

Castigatorul Licitatiei: DUCTIL S.A.
Anunt de atribuire numarul 142208/12.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137298
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Sucursala Electrocentrale Turceni SA - strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse, Tel. +40 253335045, In atentia: ec. Nardi Alexandru Popescu, Email: [email protected], Fax: +40 253334263, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Materiale de sudare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala Electrocentrale Turceni, str. Uzinei nr. 1, jud Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1=Electrozi wolframLot 2=Electrozi Bohler FoxLot 3=Electrozi supertit si superbazLot 4=Electrozi OKLot 5=Electrozi de craituireLot 6= Electrozi pentru masina de debitat cu plasmaLot 7= Sarma suduraLot 8= Electrozi aliaj Cu-Ag
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44315200-3 - Materiale de sudura (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
431, 550.65RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 143ET Denumirea: MATERIALE DE SUDARE
V.1) Data atribuirii contractului 14.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DUCTIL S.A.
Adresa postala: Aleea Industriilor, Nr.1, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120064, Romania, Tel. 0745121264;0238/722058, Email: [email protected], Fax: 0238/716861
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2398.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 145ET Denumirea: MATERIALE DE SUDARE
V.1) Data atribuirii contractului 14.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EUROETANS INDUSTRI S.R.L.
Adresa postala: COSOVENI, STR. PRINCIPALA NR. 1A, JUD. DOLJ, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200346, Romania, Tel. 0251541010, Email: [email protected], Fax: 0251418632
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 123528.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 126ET Denumirea: MATERIALE DE SUDARE
V.1) Data atribuirii contractului 24.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEXIMPEX S.R.L.
Adresa postala: Bd.Burebista, nr.4, bloc D13, sc.1, et.2, ap.9-10, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031108, Romania, Tel. 3166843, Email: [email protected], Fax: 3166846, Adresa internet (URL): www.meximpex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1852.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 1
Contract nr: 128ET Denumirea: MATERIALE DE SUDARE
V.1) Data atribuirii contractului 24.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DUCTIL S.A.
Adresa postala: Aleea Industriilor, Nr.1, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120064, Romania, Tel. 0745121264;0238/722058, Email: [email protected], Fax: 0238/716861
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29878.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6, 7
Contract nr: 135ET Denumirea: MATERIALE DE SUDARE
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROCONEX SRL
Adresa postala: STR. CIOCARLAU, NR. 26-28, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210103, Romania, Tel. 0253-210112, Email: [email protected], Fax: 0253-210112, Adresa internet (URL): www.electroconex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 35958.15 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 199ET Denumirea: MATERIALE DE SUDURA
V.1) Data atribuirii contractului 06.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SFERA S.R.L.
Adresa postala: CALEA SEVERINULUI, NR.18D, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. 0251461060, Email: [email protected], Fax: 0251461061, Adresa internet (URL): www.sfera.com.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 237936.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contractul se va incheia cu SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-Sucursala Electrocentrale Turceni.Se solicita declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator, conform art. 69.2, alin. 2 din OUG nr. 77/27.11.2012 - Completarea formularului tip, anexat.In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, preturi egale, atunci, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.- Valoarea cumulata a procedurilor pentru acest cod CPV 44315200-3 din Planul Anual de Achizitii/2013 ? SET se incadreaza la cuantumul prevazut pentru aceasta procedura in conformitate cu art. 73 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completarile ulterioare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al Complexului Energetic Oltenia
Adresa postala: Str. Uzinei, nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253334263
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.06.2013 08:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer