Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Materiale necesare pentru reteaua de termoficare exterioara si interioara la cladire Atelier Exploatare Chimica ?S.E. Paroseni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
27.323 RON

Castigatorul Licitatiei: Timorex Impex S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 148243/30.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143964
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 254236407/+40 254570790/+40 254541460, In atentia: Cristina Pardos, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 254236404/+40 254570481/+40 0254506104, Adresa internet (URL): www.cenhd.ro;www.termodeva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Materiale necesare pentru reteaua de termoficare exterioara si interioara la cladire Atelier Exploatare Chimica ?S.E. Paroseni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA ?Sucursala Electrocentrale Paroseni din Vulcan ? Romania, str. Paroseni, nr.20, cod postal 336250, jud. Hunedoara jud.Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie materiale necesare pentru reteaua de termoficare exterioara si interioara la cladire Atelier Exploatare Chimica ?S.E. Paroseni conform cerintelor caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44161500-1 - Conducte de inalta presiune (Rev.2)
42130000-9-Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
27, 323.37RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: APF 2878 Denumirea: Materiale necesare pentru reteaua de termoficare exterioara si interioara la Atelier chimic
V.1) Data atribuirii contractului 27.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Timorex Impex S.R.L.
Adresa postala: Str.Morii, Nr.1, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450035, Romania, Tel. 0744.88.67.50, Email: [email protected], Fax: 0260-632584
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 41050.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27323.37 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In situatia in care ofertantii sunt IMM-uri, in baza art. 16, alin. 2 din Legea 346/2004, acestia beneficiaza de reduceri de 50% pentru criteriile legate de garantia de participare si cea de buna executie in cazul in care prezinta anexa 1 la Legea 346/2004.- In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I au preturi egale, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea propunerilor financiare in plic inchis in vedereadepartajarii ofertelor.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).- In cazul in care ofertantul declarat castigator se face vinovat de nesemnarea contractului de furnizare in conditiile de baza impuse prin documentatia de atribuire, in termenul solicitat de autoritatea contractanta, la pretul de atribuire, de neconstituirea garantiei de buna executie in conditiile din contract, acesta va pierde garantia de participare depusa si va decade din drepturile castigate in urma atribuirii contractului de achizitie.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Hunedoara
Adresa postala: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Hunedoara, Localitatea: Deva, Cod postal: 330005, Romania, Tel. +40 254211574, Fax: +40 254216333
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SocietateaComplexul Energetic Hunedoara SA? Serviciul juridic
Adresa postala: Str. Timisoarei, nr. 2, cod 332015, jud. Hunedoara, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Tel. +40 254236407/+40 254570790/+40 254541460, Fax: +40 254236404/+40 254570481/+40 0254506104
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2014 14:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer