Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MATERIALE PENTRU REPARATII CONSTRUCTII, MATERIALE PENTRU REPARATII SI INTRETINERE INSTALATII SANITARE, INSTALATII ELECTRICE SI MATERIALE PENTRU LACATUSERIE, SUDURA SI TAMPLARIE


Anunt de participare numarul 105242/02.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEANDE URGENTA SLATINA
Adresa postala:  STR. CRISAN NR.9-11, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230013, Romania, Punct(e) de contact:  NELU COJOCARU, Tel. 0249418962, Email:  [email protected], Fax:  0249418963, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MATERIALE PENTRU REPARATII CONSTRUCTII, MATERIALE PENTRU REPARATII SI INTRETINERE INSTALATII SANITARE, INSTALATII ELECTRICE SI MATERIALE PENTRU LACATUSERIE, SUDURA SI TAMPLARIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTASLATINA - STR, CRISAN NR 9-11 - MAGAZIA CENTRALA
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MATERIALE PENTRU REPARATII CONSTRUCTII, MATERIALE PENTRU REPARATII SI INTRETINERE INSTALATII SANITARE, INSTALATII ELECTRICE SI MATERIALE PENTRU LACATUSERIE, SUDURA SI TAMPLARIE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44110000-4 - Materiale de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOTUL 1
MATERIALE PENTRU INTRETINERE INSTALATII SANITARE
Lavoar faianta cu picior L-550
Set fixare lavoar
Etajera faianta
Baterie stativ cu rozeta
Baterie stativ(monocomanda)
Baterie dus flexibila
Stea manevra alama nichelat
Cap armatura 1.2''
Cap armatura ½ ceramic
Cap armatura 3/8''
Cartus baterie monocomanda
Racord flexibil 1/2-1/2 l-40cm
Racord flexibil 1/2-3/8-l-40cm
Racord flexibil baterie monocomanda
Teflon banda
Sifon hidroflex 32
Sifon hidroflex 40
Adeziv pvc tub 200g
Oglinda baie 500/600
Set fixare oglinda baie
Vas wc cu iesire lateralaSet fixare vas wc
Tub hidroflex 110
Capac wc
Rezervor wc semiinaltime
Rezervor wc de inaltime
Robinet flotor ½ ''
Teava PPRcu al 20
Cot PPR 20x90
Cot PPR 20x45
Teu PPR 20
Robinet dublu serviciu 1/2
Robinet coltar 1/2-3/8
Robinet coltar 1/2-1/2
Reductii 1/2-3/8
Teava neagra 1/2
Teava neagra 3/4
Teava neagra 1''
Teava neagra 1-1/4
Teava neagra 1-1/2
Teava neagra 2''
Teava PVC 32
Teava PVC 40
Teava PVC 50
Teava PVC 110
Cot PVC 32
Cot PVC 40
Cot PVC 50
Cot PVC 110
Ramificatie PVC 32x32x45
Ramificatie PVC 40x40x45
Ramificatie PVC 50x50x45
Ramificatie PVC 110x110x45
Reductie 50-40''
Reductie PVC 50-32''
Reductie PVC 110-50''
Sifon pardoseala PVC 50''
Robinet dr1/2
Clingherit placa 4mm/mp
Silicon
Canepa fuior
Electrozi sudura Supertit 3, 25
Sarma sudura 4mmLOT2
MATERIALE PENTRU REPARATII CONSTRUCTII
Faianta 20/30
Gresie 30/30
Adeziv gresie si faianta
Kit de rosturi
Distantiere plastic 3, 4mm
Aracet
Linoleum trafic greu
Prenlandez Bizon
Vopsea lavabila cut1/25kg
Vopsea ulei
Diluant
Ipsos pt constructii sac/20kg
Glet Bianco sac/20kg
Placa rigips verde
Placa rigips alba
Profil CD bara 4ml
Profil UD bara 4ml
Autoforante negrese
Polistiren pt izolatii 30mm
Polistiren extrudat 5-6mm
Adeziv polistiren sac/25kg
Diblu polistiren
Banda imbinare (rola)
Plasa polistiren
Pensula l=100mm
Pensula l=30mm
Trafalet roz
Coltar al, bara =2.5m
Parchet laminat 8mm
Folie parchet
Plinta parchet bara=2, 5ml
Coltar int.
Coltar ext.
Elemente imbinare
Ciment sac 40 kg
Var sac20 kgLOT 3MATERIALE ELECTRICEBec 220v/75W
Bec 24v/60w
Tub fluorescent 18W
Tub fluorescent 36 W
Dulie E=27
Starter 6-20W
Starter 6-80W
Stecher ceramic16 A
Intreruator St
Comutator St
Intreruopator PT
Comutator PT
Priza St16A
Priza dubla St 16A
Priza PT 16A
Priza dubla PT 16A
Saigurante fuzibile 16A
Sigurante fuzibile 25A
Sigurante MPR 160A
Sigurante MPR 250A
SiguranteMPR 315A
Corp iluminat fluorescent 1/18w
Corp iluminat fluorescent 2x36w
Corp iluminat fluorescent 2x18w
Corp iluminat fluorescent 1x36w
Bobina 18w
Bobina 36w
Canalet 16/16
Canalet 20/20
Banda izolier
Cablu 2x1.5mm
Cablu 3x1.5mm
Cablu 2x2, 5mm
Cablu 3x2, 5mmLOT 4
MATERIALE LACATUSERIE, TAMPLARIE
Iala aplicata
Butuc iala
Broasca cu butuc
Broasca cu cheieBroasca fanel
Cuie o6
Smilgher 40umm
Roti carucioare fixe 100mm
Roti carucioare fixe 125mm
Roti carucioare fixe 150mm
Burghiu SDS 6mm
Burghiu SDS 8mm
Burghiu SDS 10mm
Burghiu metal 6mm
Burghiu metal 8mm
Burghiu metal 10 mm
Panza bomfaier
Popnituri o3mm
Pistol popnituri
Cornier 20/20
Cornier 30/30
Valoarea estimata fara TVA: 136, 531RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE ESTE DE 1365 LEI RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
VENITURI PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea, prezentare formular A; - declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, completare formular B; - certificat constatator; - autorizatie de functionare; - certificate fiscale de la bugetul statului si de la cel local.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea dovezii de depunere la Registrul Comertului a bilantului contabil pe anul 2009 (confirmare de primire). Declaratie pe proprie raspundere ca datele inscrise in bilantul contabil al anului 2oo9sint corecte, si/sau , dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare, prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi situatia economica si financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita:
- documente constatatoare de la cel putin 3 breneficiari din care sa rezulte modul de indeplinire a prevederilor contractuale ;
-Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
Solicitat[x]Nesolicitat[]
Se va completa Formularul 6 (anexa)
.
Cerinta minima:
-Completarea Formular E(calificari ale personalului implicat in realizarea contractului, declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului).
Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice pentru realizarea contractului de furnizare (Formularul 10).- Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii.
- Se solicita certificate ISO9001-2000 pentru producatori si distribuitori/sau alte certificate echivalente emise de organisme din stateleUnite Europene care confirma asigurarea calitatii. Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime de calificare si selectie, operatorii economici vor prezenta certificate emise de catre:
- Autoritatea publicacompetenta sau un organism de drept public/privat care respecta standarde europene de certificare sau
- Orice alte documente echivalente cu certificarea solicitata sau care sa probeze indeplinirea cerintelor.
Daca operatorul economic nu detine certificatul de calitate solicitat, atunci se accepta orice alte probe sau dovezi care confirma, asigurarea unui nivdel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.08.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.08.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.08.2010 10:00
Locul: SPITALUL JUDETEAN SLATINA- BIROU ACHIZITII PUBLICE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
O persoana autorizata din partea fiecarui ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Instanta competenta pentru procedurile de recurs: Curtea de Apel Craiova, Sectia Contencios administrativ si fiscal
Adresa postala:  Adresa postala: Strada Nicolae Titulescu, nr 4 , Localitatea: , Craiova , Cod postal: 20188 , Romania , Tel.0251.418568 , Fax: 0251.415600, Localitatea:  CRAIOVA, Cod postal:  20188, Romania, Tel. 0251418568
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
Adresa postala:  Adresa postala: Bld Dinicu Golescu nr 38 et 4 sector 1 , Localitatea: , Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Tel.0213118090 , Fax: 0213118095, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  010873, Romania, Tel. 0213118090
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean DE URGENTA Slatina
Adresa postala:  Adresa postala: strada Crisan 9-11 , Localitatea: Slatina , Cod postal: 230013 , Romania , Tel.0249.431764/152, Localitatea:  SLATINA, Cod postal:  230013, Romania, Tel. 0249418962
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2010 15:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer