Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Materiale pentru VPA ? lot 1,2,3


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
31.825 RON

Castigatorul Licitatiei: GINARD COM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145532/06.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142514
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Timisoara, str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Gurza, Tel. +40 256494158, In atentia: Vasile Gurza, Email: [email protected], Fax: +40 256494158, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Materiale pentru VPA ? lot 1, 2, 3
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Lot 1, 2.3 : Depozitul Regional, Str.Garii nr.2 Timisoara
Codul NUTS: RO42 - Vest
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In cadrul lucrarilor de intretinere si reparatii a infrastructurii caii ferate una din cele mai importante activitati, respectiv punerea in siguranta a aparatelor de cale, o reprezinta lucrarile de verificare a partilor ascunse peste aparatele de cale. Pentru efectuarea acestor operatii se necesita a se achizitiona si urmatoarele produse : Lot 1 : Dispozitivul ajutator de manevrare cu arc tip VAE ajuta la usurarea manevrarii acelor si la mentinerea pasuirii acelor pe contraace, fixand elastic ambele ace pe pozitii finale si este compus din : - placa de baza conform SR EN 10025-2 :2004- barele de legatura conform SR EN 10025-2 :2004- pirghiile capetelor de ghidare conform SR EN 10025-2 :2004- arcul de compresiune conform STAS 795-92- bolturile conform SR EN 10025-2 :2004- capacul conform SR EN 10025-2 :2004- bucsile si placutele izolatoare ?PAS-LGXLot 2 : Suruburile de cale ferata C1 si C2 sunt utilizate la fixatoarele de macazuri ale aparatelor de cale. Surubul C1 se utilizeaza pentru prinderea barei de conexiune a acelor iar surubul C2 pentru prinderea clemelor si a barelor de conexiune Bc7 la ace. Suruburile tip C1 si C2 se executa din otel cu caracteristicile mecanice corespunzatoare grupei 6.6 din STAS 2700/3-69.Lot 3 : Piese pentru verificarile bianuale : limitatorii de cursa, bucsele centrice si excentrice si placutele de siguranta Acestea se utilizeaza la fixatoarele de macaz cu cleme, avand bara de actionare izolata electric, folosite la manevrarea macazurilor cu ace cu articulatie sau cu ace.Limitatorul de cursa se executa din otelOL 60 conform Pr.1489-14/R, Bucsele centrice si excentrice se realizeaza din otel OL 60/OL37 conform Pr.1350-O/R, iar placutele de siguranta (cu splint) se realizeaza din otel OL 37.1a, conform S235JR SR EN 10025-2 :2004.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34946000-0 - Materiale si articole de constructii feroviare (Rev.2)
34946120-7-Materiale feroviare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
31, 825RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3/1/3/BAP/250/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 29 Denumirea: Materiale pentru VPA lot 2 ( Suruburi tip C1 siC2 )
V.1) Data atribuirii contractului 23.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GINARD COM S.R.L.
Adresa postala: Str. Islaz, nr. 11, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210245, Romania, Tel. +40 744173450/ +40 253216600, Email: [email protected], Fax: +40 253228035
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 35100.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31825.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertanttilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. Transportul produselor la destinatie se va include in pretul ofertei. OBSERVATII : Toate certificatele, autorizatiile, agrementele, procesele verbale, recomandarile si documentele mentionate mai sus vor fi prezentate in original la solicitarea comisiei de evaluare, pentru confruntare cu documentele depuse in oferta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: o[email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Timis - Sectia Comerciala
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel. +40 256498054, Email: [email protected], Fax: +40 256200040
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala CREIR CF Timisoara ? Oficiul Juridic
Adresa postala: Str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Tel. +40 256494158, Fax: +40 256494158
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.12.2013 12:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer