Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Materiale promotionale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
159.849 RON

Castigatorul Licitatiei: QUAL DESIGN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 93902/17.01.2011
Informatii anunt de participare asociat 99982
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Adresa postala:  Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060032, Romania, Punct(e) de contact:  Angela-Elena Craina, Tel. 402.92.05, In atentia:  Daniela Cismaru, Email:  [email protected], Fax:  402.93.72, Adresa internet (URL):  www.pub.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Materiale promotionale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UPB- Splaiul Independentei 313- Magazia Centrala
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Materiale promotionale - conform caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22462000-6 - Materiale publicitare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
159, 848.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12901 Denumirea: Materiale promotionale
V.1) Data atribuirii contractului 9/9/2010
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
QUAL DESIGN S.R.L.
Adresa postala:  Str.Ion Creanga, Nr. 125, Bl.C22, Ap.4, Localitatea:  Cugir, Cod postal:  515600, Romania, Tel. 0264/450 006, Email:  [email protected], Fax:  0264/591 672, Adresa internet (URL):  www.qualmedia.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 453781.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 159848.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POSDRU 2007-2013- proiecte: Doctoranzi in sprijinul inovarii si competitivitatii si Pregatirea competitiva a doctoranzilor in domenii prioritare ale societatii bazate pe cunoastere
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Juedecatoria Sector 6
Adresa postala:  Strada Stirbei- Voda, nr. 115, Sector 1, Localitatea:  bucuresti, Cod postal:  010109, Romania, Tel. 021.637.23.18, Email:  [email protected], Fax:  021-637.23.23
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea Politehnica Bucuresti - Directia Achizitii Produse, Servicii si Lucrari
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr.313, Sector 6, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060042, Romania, Tel. 402.92.05, Email:  [email protected], Fax:  402.93.72
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2011 10:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer