Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Materiale sanitare necesare pentru Programul de Transplant Hepatic si interventii chirurgicale majore din cadrul Centrului de Chirurgie Generala si Transplant Hepatic a Institutului Clinic Fundeni


Anunt de intentie numarul 26696/12.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
Adresa postala: Sos.Fundeni, nr.258, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022322, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 213172194, Email: [email protected], Fax: +40 213180444, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Materiale sanitare necesare pentru Programul de Transplant Hepatic si interventiichirurgicale majore din cadrul Centrului de Chirurgie Generala si Transplant Hepatic a Institutului Clinic Fundeni
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : Institutul Clinic Fundeni - Bloc Operator Chirurgie Generala si Transplant Hepatic
Cod NUTS: RO321 - Bucuresti
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: intre 4, 500, 000 si 15, 500, 000RON
Asigurarea cu materiale sanitare necesare pentru Programul de Transplant Hepatic si interventii chirurgicale majore din cadrul Centrului de Chirurgie Generala si Transplant Hepatic
Impartire in loturi
Da
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
33141100-1 - Pansamente; cleme, suturi, ligaturi (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 06.03.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.7)
Informatii suplimentare
1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare 2.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare 3.Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta conform ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.4.DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 5.Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic 6.Autorizari specifice domeniului de activitate, conform legii 95/2006 si OMS 1694/2008-Aviz de la Miniterul Sanatatii valabil, privind autorizatia de functionare a depozitului.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Legislatia in domeniul protectiei mediului: MINISTERUL MEDIULUI
Protectia muncii si conditii de munca: MINISTERUL MUNCII FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 17:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer