Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MATERIALE SANITARE PENTRU SISTEME DE CIRCULATIE EXTRACORPORALA, MATERIALE PENTRU SUTURI CHIRURGICALE, VALVE SI PROTEZE CARDIACE


Anunt de intentie numarul 26691/07.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA
Adresa postala: Str. Gheorghe Adam, Nr. 13 A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300310, Romania, Punct(e) de contact: [email protected], Tel. +40 256207359, In atentia: Ovidiu Buzgau, Email: [email protected], Fax: +40 256207362, Adresa internet (URL): www.cardiologie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate Spitaliceasca
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
MATERIALE SANITARE PENTRU SISTEME DE CIRCULATIE EXTRACORPORALA
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : Institutul de Boli Cardiovasculare, Str. Gheorghe Adam, Nr. 13A, Timisoara, Cod postal 300310
Cod NUTS: RO424 - Timis
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: intre 207, 150 si 2, 298, 200RON
Achizitie MATERIALE SANITARE PENTRU SISTEME DE CIRCULATIE EXTRACORPORALA
Impartire in loturi
Da
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
33186000-7 - Sistem de circulatie extracorporala (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 10.02.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.7)
Informatii suplimentare
Acord cadru - 24 luni; Loturi.
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
MATERIALE PENTRU SUTURI CHIRURGICALE
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : Institutul de Boli Cardiovasculare, Str. Gheorghe Adam, Nr. 13A, Timisoara, Cod postal 300310
Cod NUTS: RO424 - Timis
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: intre 94, 200 si 5, 722, 200RON
Achizitie MATERIALE PENTRU SUTURI CHIRURGICALE
Impartire in loturi
Da
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
33141125-2 - Material pentru suturi chirurgicale (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 10.02.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.7)
Informatii suplimentare
Acord cadru - 24 luni; Loturi
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
VALVE SI PROTEZE CARDIACE
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : Institutul de Boli Cardiovasculare, Str. Gheorghe Adam, Nr. 13A, Timisoara, Cod postal 300310
Cod NUTS: RO424 - Timis
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: intre 197, 832 si 3, 620, 530RON
Achizitie VALVE SI PROTEZE CARDIACE
Impartire in loturi
Da
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
33182220-7 - Valve cardiace (Rev.2)
33184300-6-Proteze cardiace (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 10.02.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.7)
Informatii suplimentare
Acord cadru - 24 luni; Loturi
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
-Procedura aplicata: Licitatie deschisa desfasurata prin mijloace electronice;
-Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut;
-Garantie de participare pentru fiecare lot in parte =2% din valoarea estimata a contractului;
-Garantie de buna executie in suma fixa de 5% din valoarea fara TVA, a fiecarui contract subsecvent;CONDITII DE PARTICIPARE: I.Situatia personala a candidatului sau ofertantului: -Declaratie privind eligibilitatea;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independent;
-Declaratie privind neincardarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006;
-Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;II.Capacitatea economica si financiara: -Cifra de afaceri;
-Bilantul contabil;III.Capacitatea tehnica si/sau profesionala: -Certificat CE pentru produsele ofertate;
-Prezentarea de mostre;IV.Standarde de asigurare a calitatii: ISO 9001/2008 sau echivalent;
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: Ministerul Finantelor Publice
Legislatia in domeniul protectiei mediului: Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Protectia muncii si conditii de munca: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2014 13:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer