Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Medicamente dermatologice


Anunt de participare numarul 123228/10.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
TOTAL ELECTRIC S.R.L.
Adresa postala:  Buzau, Str.Bistritei Nr. 3, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120038, Romania, Punct(e) de contact:  Dascalescu Alexandru, Tel. 0238172641, Email:  [email protected], Fax:  0238712641, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital privat
Activitate (activitati)
Altele: Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare turbine eoliene - parc eolian Topolog 15 MW
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Comuna Topolog, judetul Tulcea, Romania
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea a 5/6/7 turbine eoliene cu putere nominala de 3MW/2, 5MW/2, 14MW si puterea totala a parcului 15MW, incluzand sistem SCADA si servicii asociate dupa cum urmeaza:
- transport , montaj si punere in functiune;
- instruire personal de operare a parcului eolian
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31121320-9 - Turbine eoliene (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
5/6/7 bucati turbine eoliene cu puteri nominale 3MW/2, 5MW/2, 14MW si caracteristici conforme caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 20, 281, 581EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 3500 euro, constituita prin SGB / virament in cont sau numerar depus la casieria ACGarantie de buna executie 10% din valoarea contractului , constituita prin SGB
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii/ credit bancar/ finantare nerambursabila din Fondul pentru Mediu (26, 26%)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006;
Declaratie privind modul de indeplinire a obligatiilor de plata a taxelor siimpozitelorCertificat constatator ORC/ documente de inregistrare in tara de origine
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri totala si in domeniul vanzarii de turbine eoliene in ultimii trei ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri anuala in domeniul vanzarii de turbine eoliene sa fie mai mare de 20 000 000 euro, cel putin intr-un an.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Sistem de management al calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Certificat ISO 9001/2008
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
28/06.05.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2011/S93-152271din14.05.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.07.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.07.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.07.2011 13:00
Locul: Mun. Buzau, Strada Bistritei Nr 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Semnatarii ofertelor sau persoane imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
A fost publicat un anunt de participare in JO(TED)din 14.05.2011, cu Nr. 2011/S 93-152271, cu adresa: http: //ted.europa.eu/udl?uri=TED: NOTICE: 152271-2011: TEXT: EN: HTML&src=0
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stavropoleos Nr 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se pot depune in termen de 10 zile de la comunicarea rezultatului procedurii.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Total Electric SRL Buzau
Adresa postala:  Str Bistritei Nr 3, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120038, Romania, Tel. 0238712641, Email:  [email protected], Fax:  0238712641
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.06.2011 12:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer