Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Medicamente diverse


Anunt de participare numarul 141727/31.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA
Adresa postala: str.Cuza-Voda nr.34 IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700038, Romania, Punct(e) de contact: gica cosescu, Tel. +40 232213000, In atentia: Raluca Olaru, Email: [email protected], Fax: +40 232215468, Adresa internet (URL): Iasi, str.Cuza voda nr.34, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Medicamente diverse
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Farmacia Sp Cuza Voda Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 6 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 252, 979.71 si 1, 517, 878.25RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: - acordul cadru se va incheia pentru o perioada de 6 luni. Se va incheia un singur contract subsecvent tot pentru o perioada de 6 luni, nivelul minim/max al cantitatilor din ac-conforme cu caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acetil cisteina100mg, Aciclovirum250mg, Acidum ascorbicum 5ml, Acidum ascorbicum 20ml, Acidum folicum 5mg, Albumina50mlAlprostadilum500mcg/ml1ml, Amikacinum500mg/2ml, Aminophyllinum24mg\ml, Amiodaronum50mg/ml, Amoxicillinum500mg, Amoxicillinum + ac.clav fl 1.2g, Amox +Ampicillinum250mg Ac clav.1g, Ampicillinum 500mg, Amp1g, Amp+sulb1.5g, Aquadestillata10ml, Atracrium5ml, Atropinum1ml, BenzilpenicilinaNa400000UI, BenzylpenicillinumK1000000, BromhexinumCP8mg, Bupiv5mg/mlheavy20ml, Bupivacainum5mg/4ml10mg, Cagluconas10ml, Carbazochromisalicylas0, 3mg/ml5ml, Cefazolinumfl1g, Cefepimum1g, Cefiximum200mg, Cefotaximum fl0.5g, Cefotaximum FL1g, Ceftazidimum FL1g, Ceftriaxonum Fl1g, Ceftriaxonum FL250mg, CefuroximumFL1.5G, Ciprofloxacinum CP500mg, Ciprofloxacinum 100mg/10ml, CREMA , ColecalciferolumFL10ml, ColistinumFL1000000UI, Comb.lipideF20100ml, Combinatiipic.oft, Comb.aminoacizi10500m, *HEPA10% 500ml, FL10% 100ml, Combinatii argininumfl.250ml, Comb bacitricinumneomicinum10Combinatiibacitricinum+neomicinumTUB 20 g, Comb Na, K, CaFL-500ml, DexamethasonumF8mg/2ml2ml, Dexpanthenolum30g, DiazepamumCP10mg, DiazepamumF5mg\2ml, DiclofenacumF25mg/ml3ml, DigogxinumF.0.25mg\mlDiosmectitaPlic3gDobutaminum250mg\50ml, Domperidonum 10mg, Dopaminum F0.5% 10ml, DrotaverinumF20mg/mg, EnalaprilumCP10mg, EnalaprilumF1.25mg/ml1ml, EnoxaparinumF 2000UI Anti-XA 0.2ml, 4000UI Anti-XA 0.4ml, Ephfedrini50mg/ml.Epinephrinum 1mg/ml 1ml, Epoetinum BetaF5000 UI, Eptacog AlfaFL1mg, ErgometrinumF.0.2mg\ml1ml, EtamsylatumF125mg\ml, Etomidatum10ml , Fentanylum0.05mg\ml 5ml, Fluconazolum FL2mg\ml 100ml, Furosemidum 10mg\ml 2ml, Gelatina succinilata40mg/ml ml , Gentamiciuma 80mg\2ml, Glicerolum Supoz2.13g si1.39gGlucosum10% 500ML, GlucosumF33% 10ml, 500ml Glucoza-g, Heparinum5000 UI\ml 5ml , Hexoprenalinum F, Hydrocortisonum Na succinatum fl100mg, Imipenema+cilastatina FL500 mg Imunoglobulina umana specifica anti B pentru administare iv FL50UI/ml 2ml, Imunoglobulina umana iv F50mg/ml50ml, Imunoglobulina specificaanti DintramuscularaF300mcg2ml, InsulinaumanaF100UI3ml, Iohexolum FL300mg\ml50ml, KaliichloridumF20ml, KetaminumF500mg/10mlLidocainum100mg\10ml, Lidocainum2ml, Loratadinum10m, Loratadinum250ml, Meropenemum500mg, Methyldopum250mg, Metoclopramidum2ml, Metronidazolum200mlseffiz.200ml, Metroprololum5ml, Midazolamum5ml, Nadroparinum03.ml, Nadroparinum0.4ml, Natriichloridum5.85%20ml, Natriichloridum500ml, Natriichloridum1000ml, Natriihydrogenicarbonas100ml, Neostigminimetilsulfas1ml, Nifedipinum20mg, Nystatinum500000ui, Ondasetronum2ml, Oxacillinum1gfl, Oxytocinum1ml, Paracetamolum10mg/ml, Paracetamolum100ml, Pethdinum2ml, Phenobarbitalum2ml, Phenobarbitalum10mg, Phytomenadionum1ml, Piridoxinum2ml, Propofolum20ml, Ranitidinum2ml, Rocuroniumbromide5ml , Salbutamolumdoza, Sevofluranum, Sorbitolum2000ml, Spironolact25mg, Surfactat natural.25mg, Suxamethonii chloridum 5ml, Talc substfarm, Teicoplaninum400mg, Thiopentalum 500mg, Tocoferol hidrosol 20ml, Tropicamidum 10ml, Vancomycinum 500mg, Vaselina subst farm, Hepatrombin gel40g, Sulfat de magneziu 10ml
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile de produse pe care le va achizitiona Spitalul Clinic de Obs si Ginec. Cuza Voda Iasi sunt cele cuprinse in Caietul de sarcini si Anexa B care fac parte din documentatia de atribuire; cantitatile minime si maxime sunt prezentate in Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 252, 979.71 si 1, 517, 878.25RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare si valoarea ce se retine este de 1% in conformitate cu art. 43 indice 1 din OUG 34/2006 si se regasesc in caietul de sarcini.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, adica 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru IMM ?uri garantia de participare poate fi constituita in cuantum de 50% din valoarea mentionata.In acest caz dovada constituirii garantiei de participare va fi insotita de Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM . Modul de constituire a garantiei pentru participare: 1.Virament bancar sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, instrument de garantare care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus prin transmitere/depunere la sediul autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor; 2.Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante ; 3.Numerar la caseria unitatii (caz in care ofertantul va prezenta chitanta); 4.Ordin de plata vizat de banca sau fila cec. Cont : RO97TREZ4065006XXX015626, Trezoreria Iasi. NOTA : documentul care reprezinta garantia de participare se va scana si se va atasa in sistemul electronic (S.E.A.P.). Dovada constituirii garantiei de participare se va face prin transmiterea acesteia in original la sediul unitatii din Iasi Str.Cuza Voda Nr.34 pana la data limita de depunere a ofertelor in SEAP. In cazul respingerii unei contestatii depuse la CNSC in conf cu art. 278*1 din OUG 34/2006, cu modif ulterioare, se va retine din garantia de participare. Echivalenta leu/euro va fi cea din data publicarii anuntului de participare.In cazul depunerii ofertelor pentru mai multe loturi se va completa un centralizator din care sa rezulte loturile pentru care s-a depus garantia de participare si valoarea totala a garantiei de participare. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Modul de constituire a garantiei de buna executie conf.art.90 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea ? conform Formularului 2 din documentatia de atribuire2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? conform Formularului3 din documentatia de atribuire;3. Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta ? ofertantii trebuie sa complete si sa prezinte Formularul4din documentatia de atribuire.4. Declaratie pe propria raspundere in temeiul art.69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificpri si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? conform Formularului 5si Anexa laFormularul 5 din documentatia de atribuire.
(Persoanele cu functie de decizie din cadrul a.c. plus cei care au legatura cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatorii: Manager - prof. dr. Mircea Onofriescu, Director financiar contabil - ec. Gica Cosescu, Director Medical prof. dr. Maria Stamatin, Dr.Caba Alexandrina, Dr.Bivoleanu Anca, Farm.Dinica Lucia, ref. Olaru Raluca, jur.Bura Daniela)
5. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat) din care sa reiasa obligatiile exigibile la data de 25 a lunii anterioare celei in care se depun ofertele ? in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.6. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile la data de 25 a lunii anterioare celei in care se depun ofertele ? in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. - Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe linga instanta competenta, sa fie valabil la data depunerii ofertelor din care sa rezulte- coduri CAEN, adresa actuala, obiectul de activitate al societatii, numele asociatilor - copie semnata si stampilata conform cu originalul .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
2. Informatii generale privind media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza ultimii 3 ani ? Formular 6 din documentatia de atribuire cu declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani.
1. Bilantul contabil la 31.12.2011 vizat de organele de resort - copie semnata, stampilata si cu mentiunea , ,conform cu originalul'' pe fiecare pagina
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Date de identificare ale ofertantului, principala piata a afacerilorprecum si cifra de afaceri pe ultimii trei ani.Verificarea capacitati economice a ofertantului prin prezentareabilantului contabil in copie
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, conform Formularului 9 si Anexa la formularul 9.Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari ? Anexa la formularul 9 din documentatia de atribuire.
1. Certificat privind indeplinirea cerintelor standardului ISO 9001:2008 sau echivalent
Aceste documente sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, conform Formularului 9 si Anexa la formularul 9.Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari ? Anexa la formularul 9 din documentatia de atribuire.Aceste documente sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11/18.01.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.03.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.03.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.03.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu pret egal: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, iar pentru ofertantii clasati pe locul 2 si 3 au preturi egale si elementul reofertarii il va face pretul, acesta din urma nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 in clasament)2. Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM-urilor (daca este cazul) ?ofertantii aflati in aceasta situatie trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM-urilor ? Formular 7
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la Autoritatea Contractanta si la Consiliul National de Solutionare a contestatiilor in termenele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi
Adresa postala: Iasi, Str.Cuza Voda Nr.34, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700038, Romania, Tel. +04 0232213000, Fax: +04 0232215468
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2013 09:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer