Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MEDICAMENTE INCLUSE IN PROGRAMUL DE SCLEROZA-NATALIZUMABUM 20 MG/ML


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
34.760 RON

Castigatorul Licitatiei: FARMEXPERT D.C.I. S.A.
Anunt de atribuire numarul 127181/31.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala: str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700656, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIA POENARU, Tel. +40 0332410774, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MEDICAMENTE INCLUSE IN PROGRAMUL DE SCLEROZA-NATALIZUMABUM 20 MG/ML
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL CLINIC DE RECUPOERARE IASI , STR. PANTELIMON HALIPA NR.14
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MEDICAMENTE INCLUSE IN PROGRAMUL DE SCLEROZA-NATALIZUMABUM 20 MG/ML-TYSABRI 300MG
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33660000-4 - Medicamente pentru sistemul nervos si organele senzoriale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
34, 759.7RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12783
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 963 Denumirea: MEDICAMENTE INCLUSE IN PROGRAMUL DE SCLEROZA-NATALIZUMABUM 20 MG/ML
V.1) Data atribuirii contractului 25.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXPERT D.C.I. S.A.
Adresa postala: Str. Dambovitei, nr. 10H, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060845, Romania, Tel. 021/407.77.11, Email: [email protected], Fax: 021/407.77.12, Adresa internet (URL): www.farmexpert.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34759.75 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34759.70 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
BUGETUL ASIGURARILOR DE SANATATE PRIN SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR-SCLEROZA MULTIPLA
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL IASI-SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: STR. ANASTASIE PANU NR.25, Localitatea: IASI, Cod postal: 700020, Romania, Tel. +40 232260600, Email: [email protected], Fax: +40 232260600, Adresa internet (URL): www.scr
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala: STR. PANTELIMON HALIPA NR.14, Localitatea: IASI, Cod postal: 700656, Romania, Tel. +40 33241774, Email: [email protected], Fax: +40 332410774
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.07.2012 13:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer