Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MEDICAMENTE ONCOLOGICE - ANTINEOPLAZICE


Anunt de participare numarul 132882/02.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE
Adresa postala: Str.Stadionului nr.1-3, ,Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520064, Romania, Punct(e) de contact: MIHAI BURETEA, Tel. +40 267311675, Email: [email protected], Fax: +40 267311675, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MEDICAMENTE ONCOLOGICE- ANTINEOPLAZICE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str.Stadionului nr.1, Localitatea: Sfantu Gheorghe , Cod postal: 520064 , Romania, Jud .Covasna
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 20 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 519, 819.22 si 8, 908, 536.88RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MEDICAMENTE ANTINEOPLAZICE ? ONCOLOGICE PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR ONCOLOGICE.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33652100-6 - Antineoplazice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
NR DCIFORMA FARMACEUTICACONCENTRATIAMINMAX
CRT1 Acidum clodronicum concentrat ptr.sol. perfuzabila 60mg.ml-5ml 50 100
2 Acidum ibandronicum concentrat ptr.sol.perfuzabila 6mg./6ml 50 120
3 Acidum pamidronicumconcentrat ptr. sol.perfuzabila 30mg 60 90
4 Acidum pamidronicumconcentrat ptr. sol.perfuzabila 60mg.ml 60 90
5 Acidum zoledronicum concentrat ptr. sol.perfuzabila 4mg./ml 250 600
6 Bevacizumabum concentrat ptr. sol.perfuzabila 25mg./ml-4ml 100 280
7 Bevacizumabum concentrat ptr. sol.perfuzabila 25mg/ml-16ml 40 180
8 Bleomicinum pulbere liofilizata 15mg 650 800
9 Bortezomidum liofilizat ptr. sol. Injectabila3, 5mg 60 150
10 Calcium folinat sol. Inj 3mg./ml 850 1000
11 Carboplatinum concentrat ptr. sol perfuzabila 10mg./ml-15 ml 300 400
12 Carboplatinum concentrat ptr. sol perfuzabila 10 mg./ml-45ml 300 700
13 Cetuximabum sol.perf 5mg/ml-20ml 50 530
14 Ciclofosfamidum pulbere ptr.sol inj/perf 200mg 850 1000
15 Cispaltinum concentrat ptr. sol perfuzabila 1mg./ml-50 ml 300 360
16 Cisplatinum concentrat ptr.sol. perfuzabila 1mg./ml-10 ml 300 360
17 Citarabinum pulbere ptr. sol. Inj 100 mg 10 20
18 Dacarbazinum pulbere liofilizata ptr. sol inj 200mg 200 280
19 Dacarbazinum pulbere liofilizata ptr. sol inj 500mg 100 120
20 Docetaxelum concentrat ptr. sol perfuzabila 140mg 10 20
21 Doxorubicinum sol. Inj 2mg./ml-5 ml 350 400
22 Doxorubicinum sol inj 2mg/ml-25ml 450 550
23 Doxorubicinum liposomala concentrat ptr. sol perfuzabila 2mg./ml-25ml 10 20
24 Epirubicinum sol.inj/perf 2mg./ml-5ml 300 360
25 Epirubicinum sol inj/perf 2mg./ml-25ml 350 600
26 Epirubicinum sol inj/perf 2mg./ml-50ml 30 150
27 Filgrastimum sol.inj 30MU/0, 5ml 100 250
28 Filgrastimum sol.inj 48MU/0, 8ml 150 300
29 Fludarabinum pulbere liofilizata ptr. sol.inj/perf 50 mg 10 30
30 Fluorouracilum concentrat ptr. sol perfuzabila 50mg./ml-10 ml 3000 4500
31 Fulvestrantum sol. inj 250 mg 20 80
32 Goserelinum implant 3.6 mg 120 300
33 Goserelinum implant 10.8mg 70 100
34 Ifosfamidum pulbere ptr. sol perf 1g 300 380
35 Interferonum alfa 2a 9MU sol injectabila9MUI/0.5 ml 300 350
36 Interferonum alfa 2b 18MU sol.injectabila pen multidoza18MUI 600 900
37 Interferonumalfa 2a 3MU sol injectabila3MUI/0.5ml 1000 1800
38 Irinotecanum conc. Ptr. sol. Perf 20mg/ml-5ml 60 120
39 Irinotecanum conc. Ptr. sol. Perf 20mg./ml-15ml 30 60
40 Leuprorelinum liofilizat+solvent ptr. sol inj 7.5mg 10 20
41 Leuprorelinum liofilizat+solvent ptr. sol inj3 12
42 Metotrexatum sol.inj/perf 10mg/ml-5ml 50 100
43 Metotrexatum sol.inj/perf 5mg./ml-1ml 300 600
44 Oxaliplatinum liofilizat ptr. sol. Perfuzabila 20ml 100 120
45 Oxaliplatinum liofilizat ptr.sol perfuzabila 50ml 100 120
46 Oxaliplatinum concentrat ptr sol perf 5mg/ml-10 ml 120 150
47 Oxaliplatinum concentrat ptr sol perf 5mg/ml-20 ml 180 260
48 Pegfilgrasimum sol.inj 6mg/ml 10 20
49 Pemetrexedum pulbere ptr.sol inj/perf 25mg/ml-5ml 20 40
50 Rhituximabum concentrat ptr. sol perfuzabila 10mg/ml-10ml 60 200
51 Rhituximabum concentrat ptr. sol perfuzabila 10mg/ml-50ml 40 280
52 Temsirolimus conc+solvent ptr.sol perf 25mg/ml 40 80
53 Topotecanum conc.ptr. sol perf 1mg/ml 45 300
54 Topotecanum conc.ptr. sol perf 4mg./ml 10 30
55 Trastuzumabum liofilizat ptr. sol perf 150mg 100 150
56 Triptorelinum liofilizat+solvent ptr. sol inj 3, 75mg 12 48
57 Triptorelinum liofilizat+solvent ptr. sol inj 11.25mg 10 20
58 Uromitexanum sol.inj 400mg/4ml 1300 1800
59 Vincristinum liofilizat ptr. sol inj 1mg 250 500
60 Vinorelbinum sol inj 10mg/ml 100 150
61 Perfuzoare speciale ptr. Paclitaxelum buc buc 300 400Pachet 1 )
62 Docetaxelum - lot unic+sistem de reconstituire concentrat ptr. sol perfuzabila 20mg./0.5 ml 300 400
63 Docetaxelum - lot unic+sistem de reconstituire concentrat ptr. sol perfuzabila 80 mg/2ml 80 180
Pachet 2 )64 Gemcitabinum - lot unic pulb.ptr.sol. Perf. 200mg 350 450
65 Gemcitabinum - lot unic pulb ptr. sol.perf 1000 mg 350 650Pachet 3 )66 Paclitaxelum - lot unic concentrat ptr sol perf6mg/ml-16.67ml 150 300
67 Paclitaxelum - lot unic concentrat ptr sol perf 6mg/ml-5ml 300 360
68 Paclitaxelum - lot unic concentrat ptr sol perf 6mg/ml-43.33ml 30 90
Valoarea estimata fara TVA: intre 3, 519, 819.22 si 8, 908, 536.88RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare laprocedura de cerere de oferta este de 0.2 % din valoarea maxima estimata adica 17817 de leiconf.art85 din Hotarare nr. 925 / 2006 avand in vedere si art.278 pct.c din Ord.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica . Perioada de valabilitate al garantiei pentruparticipare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate al ofertei raportat la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. .Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul RO62TREZ2565006XXX004701 Trezoreria Sfantu Gheorghe sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul national de oncologie.CONTRACT CASS COVASNA - PROGRAMUL DE TRATAMENT ONCOLOGIC
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitate original saucopie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completari prin legea nr.337/2006( dupa caz si pentru tertul sustinator )-original saucopie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul
3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69?1 din OUG NR.34/2006, prezentat atat de subcontractant cat si de tertul sustinator, daca este cazul -original saucopie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul.
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? conform Ordin nr.314 / 2010 emis de presedintele ANRMAP. - original saucopie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul
5.Certificat de declaratie privind calitatea de participant la procedura
6.Prezentarea certificatuluide atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societate are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat care sa ateste plata obligatiilor in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? original saucopie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul
7.Prezentarea certificatuluifiscal privind impozitele si taxele locale din care sa rezulte plata obligatiilor catre bugetele locale- situatia obligatiilor scadente in luna anterioare celei in care se depun ofertele - original saucopie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contrcatante pentru derularea procedurii sunt:
Director financiar contabil: Ec.Fulop ArpadCoordonator program: Dr. Dragan Mirela
Achizitror: Vasvari Alpar 1.Prezentarea certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 sau echivalent in cazul societatilor de nationalitate straina - original saucopie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru evaluare respectarii cerintelor mentionate capacitatea economica si financiara va fi prezentat: Bilant contabil pe anul 2010 sau extrase de bilant, inregistrate la organele competente. - original saucopie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru evaluare respectarii cerintelor mentionate capacitatea tehnica si/sau profesionalavor fi prezentate:
1..Autorizatie de distributie en - gros / Agentia Nationala a Medicamentului sau autorizatie de functionare MS - original saucopie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.03.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.03.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.03.2012 10:00
Locul: Spitalul Judetean de Urgenta : Dr.Fogolyan Kristof " Sfantu Gheorghe Str.Stadionului nr.1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice persoana autorizata din partea firmelor ofertantesau al organelor de control abilitateare voie sa participe la deschiderea si evalaurea ofertelor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor financiare cu pret egal, se va proceda la cerere de reofertare , in termen maxim de 72 de ore.Procesul de reofertare se va realiza conform modalitatiilor de depunere al ofertei financiare , stipulate in fisa de date, adica in plic inchis.1 Adresa la care se depune reofertarea: Spitalul de Urgenta Fogolyan Kristof, str.Spitalului nr.1-3, orasul Sfantul Gheorghe.2. Plicul exterior trebuie sa fie un plic exterior netransparent, inchis si sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia ?REOFERTAREA LA LICITATIA DESCHISA MEDICAMENTE ANTINEOPLAZICE/ ANU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE................................., ora......................?.3. Plicul interior va contine oferta financiara finala reofertata conform model de oferta financiara. .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR.FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHESTR.STADIONULUI NR.1, Localitatea: SFANTU GHEORGHE, Cod postal: 520064, Romania, Tel. +40 26731158/455, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.02.2012 15:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer