Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Medicamente pentru Programul national de oncologie si Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare


Anunt de participare numarul 146161/30.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spital Clinic Municipal "Filantropia" Craiova
Adresa postala: Str. Titulescu Nicolae nr 40, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200527, Romania, Punct(e) de contact: Str. Titulescu Nicolae nr 40, Tel. +40 251307535, In atentia: Catalin Margineanu, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 251307535, Adresa internet (URL): www.filantropia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Medicamente pentru Programul national de oncologie si Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Farmacia Spitalului Clinic Municipal "Filantropia" Craiova str Filantropiei nr 1
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 79, 006.63 si 28, 776, 533.28RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar in functie de nr de pacienti cu aprobari
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Medicamente pentru Programul national de oncologie si Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33652000-5 - Antineoplazice si imunomodulatoare (Rev.2)
33621000-9-Medicamente pentru sange si pentru organele hematopoietice (Rev.2)
33621300-2-Preparate impotriva anemiei (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 RITUXIMABUM 10 MG / ML * 50 ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
2 RITUXIMABUM 10MG / ML * 10 ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
3 CYTARABINUM 20 MG / ML ? 5 ML SOL. INJ. FL
4 CYTARABINUM 50 MG / ML ? 20 ML SOL. INJ. FL
5 DACARBAZINUM500 MG PULB.PT.SOL.INJ. FL
6 METHOTREXAT5 MG/ML - 1 ML SOL.INJ. FI
7 METHOTREXAT25MG/ML-2ML SOL.INJ.FL
8 VINCRISTINUM 1 MG PULB. PT.SOL.INJ. / PERF. FL
9 CYCLOPHOSPHAMIDUM 200 MG PULB. PT.SOL.INJ. / PERF. FL
10 FLUDARABINUM 50 MG PULB..PT.SOL.INJ. / PERF.FL
11 FLUOROURACILUM 50MG/ ML - 10 ML CONC.PT.SOL.INJ. / PERF. FL
12 CALCII FOLINAS 10MG/ ML - 3 ML SOL.INJ. / PERF. FI
13 CALCII FOLINAS 10MG/ML - 10 ML SOL.INJ. / PERF. FL
14 EPIRUBICINUM 2MG/ML - 5ML CONC.PT.SOL. INJ. FL
15 EPIRUBICINUM 2MG/ML - 50ML CONC.PT.SOL. INJ. FL
16 EPIRUBICINUM 2MG/ML ? 25ML SOL. INJ./PERF. FL
17 ETOPOSIDUM 20MG/ML - 5 ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
18 CISPLATINUM 10MG/20MLCONC.PT.SOL.PERF. FL
19 CISPLATINUM 50MG/100ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
20 GEMCITABINUM 1G PULB.PT.SOL.PERF. FL
21 GEMCITABINUM200 MG PULB.PT.SOL.PERF. FL
22 OXALIPLATINUM 5MG/ML - 20ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
23 OXALIPLATINUM 5MG/ML - 10ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
24 OXALIPLATINUM 150 MG PULB.PT.SOL.PERF. FL
25 DOCETAXELUM 20 MG/ML - 1 ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
26 DOCETAXELUM 20MG - 0, 5ML CONC. + SOLV. PT. SOL. PERF. FL
27 DOCETAXELUM 20 MG/ML - 7 ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
28 DOCETAXELUM 80MG/4ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
29 DOCETAXELUM 80MG- 2ML CONC. + SOLV. PT. SOL. PERF. FL
30 DOCETAXELUM 160 MG / 8 ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
31 DOXORUBICINUM 2MG/ML - 5 ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
32 DOXORUBICINUM 2MG/ML - 25 ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
33 DOXORUBICINUM50 MG PULB + AM.PT. CONC.PT. DISP.LIPOZ. PT PERF. FL
34 DOXORUBICINUM2MG/ML ? 25 ML CONC.PT.SOL.PERF.-CLORH.DE DOXORUB. LIPOSOMALA FL
35 DOXORUBICINUM2MG/ML ? 10 ML CONC.PT.SOL.PERF.-CLORH.DE DOXORUB. LIPOSOMALA FL
36 DOXORUBICINUM2MG/ML ? 10 MG PULB. PT. SOL. PERF. FL
37 DOXORUBICINUM 2MG/ML - 50MG PULB. PT. SOL. PERF. FL
38 TEMSIROLIMUS *** 25 MG/ML - 1, 2 ML CONC. + SOLV. PT. SOL. PERF. FL
39 GOSERELINUM 3.6 MG IMPLANT SER.PREUMPL.
40 GOSERELINUM 10.8 MG IMPLANT SER.PREUMPL.
41 TRIPTORELINUM 3.75MG PULB.+SOLV.PT. SUSP.INJ. CU ELIB.PREL. FL
42 TRIPTORELINUM 11.25MG PULB.+SOLV.PT. SUSP.INJ.CU ELIB.PREL. FL
43 FULVESTRANT 250 MG/5ML SOL.INJ. SER.PREUMPL.
44 LEUPRORELINUM 7, 5 MG LIOF. + SOLV.SOL.INJ. SER.PREUMPL.
45 ACIDUM IBANDRONICUM 6 MG / 6 ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
46 FILGRASTIMUM 30 MU / 0, 5 ML SOL.INJ. / PERF. SER.PREUMPL.
47 FILGRASTIMUM 48 MU / 0, 5 ML SOL.INJ. / PERF. SER.PREUMPL.
48 IFOSFAMIDUM 1 GPULB.PT.SOL.PERF. FL
49 ACIDUM PAMIDRONICUM 30 MG LIOF. PT. SOL.PERF. FL
50 ACIDUM ZOLEDRONICUM 4 MG PULB + SOLV.PT.SOL.PERF. FL
51 PEMETREXEDUM ** 500 MG PULB.PT.CONC.PT.SOL.PERF. FL
52 PACLITAXELUM * 6 MG / ML - 5ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
53 PACLITAXELUM * 6 MG / ML - 16, 7 ML (100 MG CONCENTRAT) CONC.PT.SOL.PERF. FL
54 PACLITAXELUM * 6 MG / ML - 50 ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
55 PACLITAXELUM * 6MG/ML-43.33ML CONC. PT. SOL. PERF. FL
56 CARBOPLATINUM 10 MG/ML - 15 ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
57 CARBOPLATINUM 10 MG/ML - 45 ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
58 MESNUM 400MG/4ML SOL.INJ. FIOLE
59 TOPOTECAMUM 4 MG PULB. PT. CONC.PT.SOL.PERF. FL
60 PEG-FILGRASTIMUM 6MG/0.6MLSOL.INJ. SER.PREUMPL.
61 VINORELBINUM 10MG/ML - 1 ML CONC.PT.SOL.INJ. / PERF. FL
62 TRASTUZUMABUM 150MG PULB. PT. CONC.PT.SOL.PERF. FL
63 BEVACIZUMABUM 25MG/ML - 4 ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
64 BEVACIZUMABUM 25MG/ML - 16 ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
65 IRINOTECANUM 20MG/ML - 5 ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
66 IRINOTECANUM 20MG/ML - 15 ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
67 IRINOTECANUM 20MG/ML - 2 ML CONC.PT.SOL.PERF. FL
68 BLEOMYCINUM SULFAS15000 UI PULB..PT.SOL.INJ FL
69 ACIDUM CLODRONICUM 60 MG/ML ? 5 ML CONC. PT. SOL. PERF. FL
70 CETUXIMABUM 5MG/ML-20ML SOL.PERF. FL
71 VINBLASTINUM10 MG / 10ML SOL.INJ/PERF. FL
72 VINBLASTINUM5 MG / 5ML SOL.INJ/PERF. FL
73 ASPARAGINASUM 10000UI LIOF.PT.SOL.INJ/PERF FL
74 DACARBAZINUM200 MG PULB.PT.SOL.INJ./PERF. FL
75 METHOTREXAT100 MG/ML-10 ML CONC. PT. SOL. INJ / PERF. FL
76 CISPLATINUM 1MG/1 ML ? 10 ML CONC. PT. SOL. PERF. FL
77 CISPLATINUM 1MG/1 ML ? 50 ML CONC. PT. SOL. PERF. FL
78 FLUOROURACILUM 50MG/ ML ? 20 ML CONC.PT.SOL.INJ. / PERF. FL
79 OCTOCOG ALFA 1000 UI PULB. + SOLV. PT..SOL. INJ. FL
80 OCTOCOG ALFA 2000 UI PULB. + SOLV. PT..SOL. INJ. FL
81 FACTOR VIII DE COAGULARE + FACTOR VON WILLEBRAND 500 UI + 1200 UI LIOF. + SOLV. PT..SOL. INJ./PERF. FL
82 FACTOR IX DE COAGULARE 500 UI PULB. + SOLV. PT..SOL. INJ. FL
83 EPTACOG ALFA ACTIVATUM 1 MG (50 KUI) PULB. + SOLV. PT..SOL. INJ. FL
84 FACTOR VIII DE COAGULARE500 UI PULB. + SOLV. PT..SOL. INJ./PERF. FL
85 FACTOR VIII DE COAGULARE + FACTOR VON WILLEBRAND 500 UI PULB. + SOLV. PT..SOL. INJ./PERF. FL
86 DEFERASIROXUM 500 MG COMPR. DISP. COMPR. DISP.
87 DEFERASIROXUM 250 MG COMPR. DISP. COMPR. DISP.
88 DEFEROXAMINUM 500 MG LIOF. PT.SOL. INJ . / PERF. FL
Valoarea estimata fara TVA: intre 79, 006.63 si 28, 776, 533.28RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare se calculeaza conform prev. art. 43ind1 alin. 2 lit. a) din OUG 34/2006 si si prev. art. 278ind1 alin. 1 lit. b), c)- depunere prin orice instrument de garantare - perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei - in situatia in care unul dintre operatorii economici participanti depune contestatie iar CNSC o respinge, Autoritatea Contractanta va retine contestatorului din garantia de participare reportata la valoarea estimata a lotului - Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a retine garantia de participare in situatiile stipulate la art 87 alin.1 litera a.b.c. din HG 925/2006 -cursul leu - euro la care se vor raporta ofertantii in vederea constituirii garantiei de participare este 1 EURO = 4.3907 RON arantia de buna executie de 5% din valoarea contractului fara tva. - depunere prin orice instrument de garantare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
CAS - DOLJ
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind situatia personala - DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Formular nr. 2.1 ; DECLARATIE privind situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Formular nr. 2.2 ; DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Formular nr. 2.3 din sectiunea Formulare.-certificatul de participare cu oferta independenta - prezentare Formular nr. 5 din sectiunea Formulare.
-certificat de atestare fiscala - eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent. Certificatul sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele
-certificat privind plata impozitelor si taxelor locale - certificatul sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun oferteledepunerea certificatelor in oricare forma original/copie legalizata si copie conf cu originalul conform art 5 din Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAPpersoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante responsabile de organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire : Dr Dijmarescu Anda Lorena - presedinte (Director Medical);Ec Crainiceanu Elena Victorita- membru - (Director Financiar Contabil);
Conf. Univ.Dr. Danciulescu Maria Mihaela- membru( Program Oncologie);
Dr. Duta Doriana - membru( Program Oncologie);
Dr. Nedelcuta Ramona - membru(Program Hemofilie, Talasemie ? clinca Pediatrie)
Dr. Ocroteala Luminita - membru(Program Hemofilie, Talasemie ? clinca Hematologie)
Farm. Prodana Mirela -Membru - (Farmacia Spital);
Farm. Gheorghe Lucia - Membru - (Farmacia Pediatrie);
Jr. Popescu Madalina - Membru - (Compartiment Juridic);
Ing. Margineanu Catalin -Membru - (Compartiment Achizitii);
Ec Burada Dorina - Secretar - (Compartiment Achizitii) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu inscrierea domeniului de activitate corespunzator procedurii de achizitie , ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor - formele de depunere conform prevederilor Art.5/Ordinul Presedintelui ANRMAP nr.509/2011 (original/copie legalizata/copie lizibila ?conform cu originalul?)Declaratie pe propria raspundere prin care se confirma ca produsele ofertate detin autorizatie de punere pe piata eliberata de Ministerului Sanatatii/ in baza art 4 alin 3 it b din HG 734/2010 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ISO 9001/2008 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
depunerea acestuia in oricare forma original/copie legalizata si copie conf cu originalul conform art 5 din Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAP
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
ref. oncologie 9280/12.06.2013, ref.talasemie 11475/17.07.2013, ref. hemofilie 11474/17.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.10.2013 09:30
Locul: Sediul Administrativ - Spital Clinic Municipal Filantropia Craiova - compartiment Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe locul din clasament care coincide cu numarul maxim (trei) al operatorilor cu care se va incheia acordul-cadru : reofertare in plic inchis pretul reofertat nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv pe locul 2 in clasament.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256ind2 din OUG nr.34/2006?.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiu Juridic - Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova
Adresa postala: str. N. Titulescu nr 40, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel. +40 251307535, Email: [email protected], Fax: +40 251307535, Adresa internet (URL): www.filantropia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.08.2013 14:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer