Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Medicamente Programe


Anunt de participare numarul 136768/21.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT
Adresa postala: STR. B-DUL TRAIAN NR 1-3, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610136, Romania, Punct(e) de contact: NICULINA-MIHAELA MARESIU, Tel. +40 233/213470, Email: [email protected], Fax: +40 233/232050, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Bursa Romana de marfuri terminal Piatra-Neamt
Adresa postala: B-dul Traian, nr. 35, bl. I4, parter, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610076, Romania
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Bursa Romana de marfuri terminal Piatra-Neamt
Adresa postala: B-dul Traian, nr. 35, bl. I4, parter, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610076, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Medicamente Programe
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta piatra Neamt, b-dul Traian, nr. 1-3
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 29, 646, 726.96RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile autoritatii contractante, pe toata perioada de valabilitate a acordului cadru cu incadrare in cantitatea maxima estimata, conditionat de existenta fondurilor bugetare aprobate.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Medicamente Programe
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33652100-6 - Antineoplazice (Rev.2)
33651400-2-Antivirale pentru uz sistemic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ACIDUM CLODRONICUM FL.60mg/ml-5ml 60mg/ml-5ml 600
ACIDUM IBANDRONICUM FL.6mg/6ml 6mg/6ml 150
ACIDUM PAMIDRONICUM FL.30mg 30mg 150
ACIDUM ZOLEDRONICUM FL.4mg 4mg 700
BEVACIZUMABUM FL.100mg - 25mg/ml -4ml 100mg - 25mg/ml -4ml 300
BEVACIZUMABUM FL.400mg - 25mg/ml -16ml 400mg - 25mg/ml -16ml 350
BLEOMYCINUM SULFAS FL15mg 15mg 125
CALCII FOLINAS FL.30mg30mg2500
CALCII FOLINAS FL.100mg100mg2000
CETUXIMABUM FL.100mg-5mg/ml-20ml 100mg-5mg/ml-20ml 750
CYCLOPHOSPHAMIDUM FL.200mg 200mg 5000
CYTARABINUM FL.100mg 100mg 500
DACARBAZINUM FL.500mg 500mg 500
DOCETAXELUM FL.140mg 140mg 250
DOXORUBICINUM FL.20mg20mg1200
DOXORUBICINUM LIPOSOMALE NON - PEGYLATA FL.50mg 50mg 120
EPIRUBICINUM FL.150mg150mg100
ETOPOSIDUM FL.100mg 100mg 1200
ETOPOSIDUM FL.200mg 200mg 500
FILGRASTIMUM 30MU/0.5ml 30MU/0.5ml 800
FLUDARABINUM FL.50mg 50mg 400
FLUOROURACILUM FL.250mg 250mg 9000
FLUOROURACILUM FL.500mg 500mg 4500
FLUOROURACILUM FL.1000mg 1000mg 3000
FLUOROURACILUM FL.5000 mg 5000 mg 600
FULVESTRANT FL.250mg 250mg 300
GOSERELINUM 3.6mg implant 3.6mg implant 300
GOSERELINUM 10.8mg implant 10.8mg implant 300
IFOSFAMIDUM FL.1gr FL.1gr 1000
INTERFERONUM ALFA 2A FL.3MUI/0.5ml FL.3MUI/0.5ml 1000
INTERFERONUM ALFA 2B 18mil.UI PEN 18mil.UI PEN 800
INTERFERONUM ALFA 2B 30mil.UI PEN 30mil.UI PEN 100
LEUPRORELINUM FL.22.5mg22.5mg50
LEUPRORELINUM FL.45mg45mg50
LEUPRORELINUM FL.7.5mg7.5mg50
LEUPRORELINUM FL.3.75mg3.75mg25
LEUPRORELINUM FL.11.25mg11.25mg15
MESNUM FL.400mg 400mg 3000
METHOTREXATUM 10mg/ml x 1ml 10mg/ml x 1ml 600
PACLITAXELUM FL.260mg 260mg 60
PACLITAXELUM FL.300mg 300mg 150
PEGFILGRASTIMUM FL.6mg 6mg 25
PEMETREXEDUM FL.500mg 500mg 100
RITUXIMABUM FL.100mg 100mg 200
RITUXIMABUM FL.500mg 500mg 100
TEMSIROLIMUSUM FL.25mg/ml x 1.2ml 25mg/ml x 1.2ml 500
TOPOTECANUM FL.1mg/ml-1ml 1mg/ml-1ml 700
TRASTUZUMABUM FL.150mg150mg500
TRIPTORELINUM FL.3.75mg 3.75mg 350
TRIPTORELINUM FL.11.25mg 11.25mg 350
VINCRISTINUM FL.1mg/ml 1mg/ml 900
VINORELBINUM FL.10mg 10mg 600
TENOFOVIRUM DISOPROXIL FUMARATEcpr 245 mg 840
FOSAMPRENAVIRUMCPR FILM 700 MG 16800
DARUNAVIRUMCPR 600 mg 19320
SAQUINAVIRUM CPR FILM 500 MG 47040
LOPINAVIRUM+ RITONAVIRUMCPR FILM 200MG/50MG 110880
ZIDOVUDINUM+ LAMIVUDINUMCPS68880
ATAZANAVIRCPS 150 MG 3780
ABACAVIRUM+ LAMIVUDINUMCPR21000
ENFUVIRTIDINUMCT28
ETRAVIRINUMCPR 100 MG7560
DIDANOSINUMCPS 400 MG 8400
LAMIVUDINUMCPR 300 mg 300 MG 18900
LAMIVUDINUMFLC28
EFAVIRENZUMCPR FILM 600 MG 7140
ZIDOVUDINUM+ LAMIVUDINUM+ ABACAVIRUMCPR700 MG 2520
ABACAVIRUMCPS 300 MG 6720
RITONAVIRUMCOMP 100 MG 54600
RALTEGRAVIRUMcpr 400 mg 12600
ZIDOVUDINUMCPS 100 MG 7000
CONC.DE FACTOR VIII FLC500 UI/ML 2100
CONC.DE FACTOR VIII FLC1000 UI/ML 2800
ACIDUM RISEDRONICUM CPS35 MG 14000
ACIDUM IBANDRONICUM FI3MG/3ML 2800
ACIDUM IBANDRONICUM CP150 mg 5600
STRONTIUM RANELATUM PLIC2 grame 19600
RALOXIFENUM CP19600
CALCITONINA FIOLE100 UI 3500
ALFACALCIDOLUM CP0, 5 G 105000
INSULINUM UMANE CARTUS 3 ML 8400
INSULINUM GLULIZINA CARTUS 3 ML 420
INSULINUM LISPRO SOL. INJ. 100U/ml 420
INSULINUM LISPRO SUSP. INJ. 100U/ml 420
INSULINUM UMANE CARTUS 3 ML 420
INSULINUM UMANE CARTUS 3 ML 420
INSULINUM GLARGINE CARTUS 3 ML 420
INSULINUM GLARGINE FLC 10 ML 84
INSULINUM DETEMIR CARTUS 3 ML 420
INSULINUM UMANE CARTUS 3 ML 420
INSULINUM ASPARTAT CARTUS 3 ML 420
INSULINUM ASPARTAT CARTUS 3 ML 420
PYRAZINAMIDUM CPR 500 MG 84000
Valoarea estimata fara TVA: 29, 646, 726.96RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoare garantie de participare este de 592934.54 ron; Pentru operatorii economici care vor depune oferta pentru mai multe loturi, cuantumul garantiei de participare se va calcula prin insumarea garantiei de participare stabilita pentru fiecare lot in parte.Garantie pentru IMM-uri : pentru obtinerea reducerii de 50% din cuantumul garantiei de participare, conform prevederilor Legii nr. 346/2004, art.7 (modificat prin O.G.R. nr. 27/2006), incadrarea in plafoanele referitoare la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se stabilesc pe baza unei declaratii pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate in incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform modelului prevazut in anexa nr. 1din O.G.R nr. 27/2006" (formular nr. 12). Aceasta declaratie se anexeaza la dovada garantiei de participare si se depune odata cu oferta. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.Garantia de buna executie se poate constitui in cuantum de 5% din valoarea fiecarui contract subsecventfara TVA, pentru IMM-uri.Modul de constituire a garantiei de buna executiea contractului: - garantia de buna executie se va contitui sub forma de scrisoare de garantie bancara de buna executie (formularul 10).- garantia de buna executie se poate constitui si sub forma unei polite de asigurare emisa de catre o societate de asigurari. (formular 10).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri CJAS Neamt
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaSolicitat ¦ Cerinta obligatorie: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Documente edificatore - formularul nr.3 completat (Declaratia de eligibilitate)Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareSolicitat ¦ Cerinta obligatorie: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Documente edificatore - formularul nr.4 completat (neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006)Declaratie ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?Solicitat ¦ Cerinta obligatorie: Operatorii economici participanti la procedura vor certifica faptul ca participarea este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Documente edificatoare: -Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul nr. 5).Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^ 1 din OUG 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.Solicitat ¦ Documente edificatoare: - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare (Formularul nr.6)Pentru completarea declaratiei - persoanele ce detin functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si furnizarea procedurii de atribuire : Manager ?dr.Ceobotaru Lucian Daniel, Director Medical- Dr.Atanasoaie Iacob Cristina Daniela, Director Financiar Contabil ?Ec. Murariu Elena, Director de Ingrijiri ? As. Vicu Lacramioara; Comisie de evaluare Ec. Birgaoanu Mihail-Laurentiu, Ec. Tarniceru Ramona, Farm. Eva Ionita, Ec. Murariu Oana-Dana, As. Sef Corduneanu Pazica;Declaratie privind calitatea de participant la proceduraSolicitat ¦ Cerinta obligatorie: Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatie pentru participarea la procedura.Documente edificatoare: Declaratia privind calitatea de participant la procedura (Formularul nr. 7)Certificat fiscal care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local. Certificatul se va prezenta in una din formele original/copie legalizata/ copie conforma cu originalul.Certificat de atestare fiscala care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul general consolidat. Certificatul se va prezenta in una din formele : original/copie legalizata/ copie conforma cu originalul. Persoane juridice/fizice romaneSolicitat ¦ Cerinta obligatorie: Ofertantul sa fie inregistrat legal.Documente de confirmare: 1. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata, sau in xerocopie certificata pentru conformitate cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata, valabil la data limita de depunere a ofertelor(emis cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor), din care sa rezulte : a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;b) codul unic de inregistrare;c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);d) structura actionariatului;e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;f) domeniul de activitate principal;g) domeniile de activitate secundare;h) situatia societatii (ex: daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii).Mentiune: Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale (Formularul nr.8) din care sa rezulte cifra de afaceri medie pe ultimi 3 ani. Ofertantul trebuie sa prezinte ultimul bilant contabil , vizat si inregistrat la Administratia Finantelor Publice ? in copie conforma cu originalul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
declaratie pe proprie raspundere ca detin APP emis de Agentia Nationala a Medicamentului
declaratie pe proprie raspundere ca detin autorizatie de livrare
Document solicitat ? Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent la distribuitor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul-sistemul informatic va pune instantaneu la dispozitia tuturor ofertantilor informatiile necesare acestora pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasament.-ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: DA-licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta: DA-numarul de runde ale licitatiei electronice: 2.-licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile de la transmiterea invitatiei.-durata unei runde: 1 (UNA) zile.-licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarearundei mentionate mai sus.In termen de 3 zile de la finalizarea ultimei runde de licitare, ofertantii declarati castigatori au obligatia de a transmite autoritatii contractante, in scris, in original, Formularul de oferta, in conformitate cu preturile rezultate in urma procesului de licitare electronica
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.08.2012 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.08.2012 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.08.2012 09:00
Locul: Bursa Romana de Marfuri Terminal Piatra-Neamt, b-dul Decebal, nr. 35, bloc I4, parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu preturi egale, se va solicita o noua propunere financiara care se va depune in aceleasi conditii ca si oferta (in plic sigilat cu scrisoare de inaintare).Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire ? pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt
Adresa postala: b-dul Traian, nr. 1-3, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610136, Romania, Tel. +40 233237339, Fax: +40 233237339
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2012 08:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer