Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,MENTENANTA PENTRU ECHIPAMENTELE DE COMUNICATII DIN RRONS SI STATIILE CU SALT DE FRECVENTA HARRIS ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.677.452 RON

Castigatorul Licitatiei: INTERACTIVE SYSTEMS & BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 105629/29.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 94159
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti
Adresa postala:  str. Drumul Taberei, nr. 7 ? 9, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061352, Romania, Punct(e) de contact:  Ionel CEAUSU, Tel. +40 21 319 59 59 int. 251, In atentia:  Biroului achizitii echipamente, Email:  [email protected], Fax:  +40 21 319 57 08, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
, ,MENTENANTA PENTRU ECHIPAMENTELE DE COMUNICATII DIN RRONS SI STATIILE CU SALT DE FRECVENTA HARRIS ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MENTENANTA PENTRU ECHIPAMENTELE DE COMUNICATII DIN RRONS SI STATIILE CU SALT DE FRECVENTA HARRIS , care constain mentenanta preventiva, in regim de urgenta si corectiva.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50333000-8 - Servicii de intretinere a echipamentului de radiocomunicatii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 677, 452RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
46
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S67-101101din07.04.2010
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S154-238411din11.08.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A 8843 Denumirea: Mentenanta pentru echipamentele de comunicatii din RRONS si statiile cu salt de frecventa Harris
V.1) Data atribuirii contractului 10/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTERACTIVE SYSTEMS & BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Adresa postala:  Calea Rahovei, Nr. 266-268, Corp 104, Et.1, Sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050912, Romania, Tel. 0732002094;0372159696, Email:  [email protected], Fax:  0214565070, Adresa internet (URL):  www.intersystems.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 239764.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 204077.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 26
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: A 8843 Denumirea: Mentenanta pentru echipamentele de comunicatii din RRONS si statiile cu salt de frecventa Harris
V.1) Data atribuirii contractului 10/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTERACTIVE SYSTEMS & BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Adresa postala:  Calea Rahovei, Nr. 266-268, Corp 104, Et.1, Sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050912, Romania, Tel. 0732002094;0372159696, Email:  [email protected], Fax:  0214565070, Adresa internet (URL):  www.intersystems.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 327765.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 327760.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 26
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
15
Contract nr: A 8843 Denumirea: Mentenanta pentru echipamentele de comunicatii din RRONS si statiile cu salt de frecventa Harris
V.1) Data atribuirii contractului 10/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTERACTIVE SYSTEMS & BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Adresa postala:  Calea Rahovei, Nr. 266-268, Corp 104, Et.1, Sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050912, Romania, Tel. 0732002094;0372159696, Email:  [email protected], Fax:  0214565070, Adresa internet (URL):  www.intersystems.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 191658.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 175623.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12
Contract nr: A 8843 Denumirea: Mentenanta pentru echipamentele de comunicatii din RRONS si statiile cu salt de frecventa Harris
V.1) Data atribuirii contractului 10/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTERACTIVE SYSTEMS & BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Adresa postala:  Calea Rahovei, Nr. 266-268, Corp 104, Et.1, Sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050912, Romania, Tel. 0732002094;0372159696, Email:  [email protected], Fax:  0214565070, Adresa internet (URL):  www.intersystems.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 651663.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 651660.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: A8843 Denumirea: Mentenanta pentru echipamentele de comunicatii din RRONS si statiile cu salt de frecventa Harris 359
V.1) Data atribuirii contractului 10/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTERACTIVE SYSTEMS & BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Adresa postala:  Calea Rahovei, Nr. 266-268, Corp 104, Et.1, Sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050912, Romania, Tel. 0732002094;0372159696, Email:  [email protected], Fax:  0214565070, Adresa internet (URL):  www.intersystems.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 359793.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 318332.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 26
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Loturile nr.1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, s-au anulat deoarece au fost depuse numai oferte inacceptabile, in conformitate cu art. 209 alin.(1) lit. b) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti-Sectia a ? VI ? a Comerciala
Adresa postala:  Bulevardul Unirii nr.37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. +4021 4083600, Email:  [email protected], Fax:  +40213132815, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti-Sectia a ? VI ? a Comerciala
Adresa postala:  Bulevardul Unirii nr.37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. +4021 4083600, Email:  [email protected], Fax:  +40213132815, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilier juridic/autoritate contractanta
Adresa postala:  Strada Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061352, Romania, Tel. +40213195959, Email:  [email protected], Fax:  +40213195708
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2010 08:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer