Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MM-CL-01 Constructia si reabilititarea surselor de apa bruta si a statiilor de tratare apa potabila in aglomerarile Baia Mare si Cavnic


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
12.524.872 RON

Castigatorul Licitatiei: ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A.
Anunt de atribuire numarul 136455/21.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136515
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
VITAL S.A.BAIA MARE
Adresa postala: Baia Mare str.Gheorghe Sincai nr 21, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: IOAN TRIF, Tel. +40 262215150, In atentia: Serviciu Achizitii, Email: [email protected] , [email protected], Fax: +40 362805655, Adresa internet (URL): www.vitalmm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MM-CL-01 Constructia si reabilititarea surselor de apa bruta si a statiilor de tratare apa potabila in aglomerarileBaia Mare si Cavnic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Orasele Baia Mare, Baia Sprie si Cavnic, Judetul Maramures, Regiunea Nord-Vest, Romania
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures. MM_CL_01 Constructia si reabilitarea surselor de apa bruta si a statiilor de tratare apa potabila in aglomerarile Baia Mare si CavnicPrezentul contract va cuprinde proiectarea si executarea lucrarilor de constructie si reabilitarea surselor de apa bruta si a statiilor de tratare apa potabila in aglomerarile Baia Mare si Cavnic, astfel: ? FIRIZA - realizarea unei captari noi si a unei statii de tratare a apei;? BAIA SPRIE - realizarea unei statii de tratare a apei care sa trateze apa bruta si sa asigure necesarul atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ al apei furnizate catre consumatori;? CAVNIC - reabilitarea statiilor de tratare existente care sa trateze apa bruta si sa asigure necesarul atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ al apei furnizate catre consumatori.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45252126-7 - Lucrari de constructii de statii de tratare a apei potabile (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
12, 524, 871.66RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 53/29.04.2013 Denumirea: MM-CL-01 Constr.si reabilit.surs.de apa bruta si a st.de tratare apa potabila in agl.Baia Mare si Ca
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A.
Adresa postala: Poligono Industrial del Tambre, Via Edison 62, ,Localitatea: Santiago de Compostela -A Coruna, Cod postal: 15890, Spain, Tel. 0034981552610/+40 264432093, Fax: 0034981586688/+40 264432093
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12922252.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12524871.66 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 10
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu ? Axa prioritara 1 ?Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale , autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are pretul cel mai mic. Daca si preturile sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Vizitarea amplasamentului: Se recomanda ofertantilor sa viziteze si inspecteze locul viitorului santier si imprejurimile in scopul evaluarii, din punct de vedere a cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentate tehnic si conforma cu datele din teren.Vizitarea amplasamentului se va face in termen de o saptamana de la solicitarea scrisa a posibililor ofertanti, in baza programarii scrise, transmise de Autoritatea contractanta.Potentialii ofertanti, care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, vor transmite o scrisoare prin care isi anunta intentia ca vor vizitezeamplasamentul. Participantii la vizitarea amplasamentelor isi vor suporta toate cheltuielile necesare inclusiv mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica Comunicare
Adresa postala: Str.Gheorghe Sincai nr.21, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel. +40 262215150, Fax: +40 262215153, Adresa internet (URL): www.vitalmm.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.05.2013 08:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer