Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MM-CL-08 Reabilitarea si extinderea rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Mare-Vest


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
52.654.564 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS S.A & INTREPRINDERE DE MONTAJ SI INSTALATII S.A.
Anunt de atribuire numarul 139088/14.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137416
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
VITAL S.A.BAIA MARE
Adresa postala: Baia Mare str.Gheorghe Sincai nr 21, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: IOAN TRIF, Tel. +40 262215150, In atentia: Serviciu Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 362805655, Adresa internet (URL): www.vitalmm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MM-CL-08 Reabilitarea si extinderea rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Mare-Vest
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Baia Mare ? zona de Vest, Judetul Maramures,
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures. MM_CL_08 Reabilitarea si extinderea rezervoarelor de apa, a statiilor de pompare, a retelei de distributie si a retelei de apa uzata in Baia Mare -VestLucrarile incluse in prezentul contract sunt structurate pe componente dupa cum urmeaza: Componenta nr.1 - Reabilitarea si extinderea rezervoarelor de stocare apa si statii de pompare in Baia Mare -Vest;Componenta nr.2 - Reabilitarea si extinderea retelei de distributie in Baia Mare ?Vest;Componenta nr.3 - Reabilitarea si extinderea retelei de apa uzata in Baia Mare ?Vest.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
52, 654, 565RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S185-304664din26.09.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 56/29.04.2013 Denumirea: MM-CL-08 Reab. si ext. rezerv.de apa, a stat. de pomp. a ret. de dist. si a ret.de apa uz. Baia M-V
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS S.A & INTREPRINDERE DE MONTAJ SI INSTALATII S.A.
Adresa postala: Str. Turturelelor Nr. 11A, Cladirea Phoenicia Business Center, Etaj 6 , Sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030881, Romania, Tel. +40 212273805, Fax: +40 212273805
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 53729368.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 52654565.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu ? Axa prioritara 1 ?Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
Se recomanda ofertantilor sa viziteze si inspecteze locul viitorului santier si imprejurimile in scopul evaluarii, din punct de vedere a cheltuielilor, riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentate tehnic si conforma cu datele din teren. Daca este cazul ofertantii pot semnala eventualele neconcordante dintre documentatia de atribuire pusa la dispozitie si situatia din teren Vizitarea amplasamentului se va face in termen de o saptamana de la solicitarea scrisa a posibililor ofertanti, in baza programarii scrise, transmise de Autoritatea contractanta. Potentialii ofertanti, care intentioneaza sa viziteze amplasamentul, vor transmite o scrisoare prin care isi anunta intentia si locatiile pe care vor sa le viziteze. Participantii la vizitarea amplasamentelor isi vor suporta toate cheltuielile necesare inclusiv mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei. In cazul in care pe primul loc se vor clasa doua sau mai multe oferte cu preturi egale, pentru departajarea acestora se va face solicitare de reofertare a pretului in plic inchis.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. VITAL S.A. Baia Mare ? Directia Juridica-comunicare
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai nr.21, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel. +40 26215150, Fax: +40 26215153, Adresa internet (URL): www.vitalmm.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.06.2013 12:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer