Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MM-CS-03 Intocmire Studiu de fezabilitate, Proiecte Tehnice (inclusiv Caiete de Sarcini) si Detalii de Executie pentru proiectul ??Extinderea si reabilitare infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul MARAMURES ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.048.634 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ECOTERRA SRL
Anunt de atribuire numarul 144080/08.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140658
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
VITAL S.A.BAIA MARE
Adresa postala: Baia Mare str.Gheorghe Sincai nr 21, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: IOAN TRIF, Tel. +40 262215150, Email: [email protected], Fax: +40 362805655, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MM-CS-03 Intocmire Studiu de fezabilitate, Proiecte Tehnice (inclusiv Caiete de Sarcini) si Detalii de Executie pentru proiectul ??Extinderea si reabilitare infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul MARAMURES ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Judetul Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al acestui contract il reprezinta intocmirea studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice pentru reabilitarea, extinderea retelelor de apa si canalizare, respectiv statie de epurare, a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini pentru lucrarile specifice(terasamente, conducte de alimentare cu apa, conducte de canalizare, constructii, instalatii electrice, instalatii mecanice, teste, verificari probe si puneri in functiune, etc.), in conformitate cu legislatia in vigoare pentru 6 aglomerari cuprinse in proiectul POS Mediu, Axa 1, pentru judetul Maramures: Aglomerarea Baia Mare (incluzand localitatile Baia Mare, Baia Sprie, Tautii Magheraus); Aglomerarea Sighetu Marmatiei; Aglomerarea Viseu de Sus; Aglomerarea Targu Lapus; Aglomerarea Seini; Aglomerarea Cavnic.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 048, 633.72RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S110-188834din08.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 163/17.09.2013 Denumirea: MM-CS-03 Intocmire SF, PT(Incl. CS) si DE pentru "Ext. si reab.infrastr. de apa si apa uz.in jud.MM"
V.1) Data atribuirii contractului 03.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ECOTERRA SRL
Adresa postala: Str.Caderea Bastiliei nr.65 Sector 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010613, Romania, Tel. +40 2228718, Fax: +40 2228718
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1815876.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1048633.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
Oferta castigatoare va fi oferta care va obtine punctajul total (Pt) cel mai mare in baza criteriilor de mai sus. In cazul in care doua sau mai multe oferte aflate pe primul loc au acelasi punctaj, oferta castigatoare va fi cea care are cel mai mic pret pentru respectarea principiului utilizarii eficiente a fondurilor.daca si preturile ofertelor sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit pretul cel mai mic , o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2. Toate fisierele, semnate electronic, incarcate in S.E.A.P. pot fi deschise cu aplicatia: ?shellSAFE Verify?, aplicatie care poate fi descarcata gratuit la adresa certSIGN: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/sigurantadocumentelor/shellsafe-verify3. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare din prezenta Fisa de Date a Achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, conform cu art. 11, alin (4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal - Sectiunea Formulare, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in Documentatia de Atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte. In cazul in care ofertantul uzeaza de Declaratia pe proprie raspundere prin care sa confirme indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea Autoritatii Contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respective solicitare.4. In situatia participarii la procedura cu oferta comuna, oferta individuala cu sustinere, oferta comuna cu sustinere, in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor de calificare - se va avea in vedere Anexa 2 la Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 509 din 14 septembrie 2011, privind formularea criteriilor de calificare si selectie publicat in M.O., Partea I, nr. 687/28.09.2011
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC VITAL SA Directia Juridica-Comunicare
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai nr. 21, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Email: [email protected], Fax: +40 262215153, Adresa internet (URL): www.vitalmm.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2013 14:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer