Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Mobilier


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.668.339 RON

Castigatorul Licitatiei: LECOM BIROTICA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 59541/22.01.2010
Informatii anunt de participare asociat 76794
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"
Adresa postala: str. I.I.C. Bratianu nr.14, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400084, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Aprovizionare, Tel.0264-595875, In atentia: d-nei Estera Trufan, Email: [email protected], Fax: 0264-450675, Adresa internet (URL): www.ubbcluj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Mobilier
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cluj-Napoca, str. I.I.C. Bratianu nr.14
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Mobilier
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39100000-3 - Mobilier (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 668, 338.96RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
AC-6-SP-C/07.07.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S143-191882din25.07.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 55 Denumirea: Acord-cadru furnizare mobilier
V.1) Data atribuirii contractului 6/26/2009
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LECOM BIROTICA S.R.L.
Adresa postala: STR. INTRAREA GLIEI, NR. 5, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014128, Romania, Tel.021/233.05.69-74, int. 104, Email: [email protected];[email protected], Fax: 021/233.05.76, Adresa internet (URL): www.lecom.ro
S.C. PANORAMA S.R.L.
Adresa postala: Str. Moliere, Nr.22, Localitatea: Oradea, Cod postal: 40000, Romania, Tel.0259-470024, Fax: 0259-470024
AX PERPETUUM IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str. Branului, Nr. 53, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: RO400393, Romania, Tel.0264594700, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0264594708
ANTOPROD S.R.L.
Adresa postala: Com. Buciumi Nr. 8, Localitatea: Buciumi, Cod postal: 450090, Romania, Tel.0260610645, Email: [email protected], Fax: 0260610645
S.C. TAF&CO INVEST S.R.L.
Adresa postala: Str. Alverna, Nr. 60-64, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400000, Romania, Tel.0264-441220, Fax: 0264-441220
CASA DESIGN S.R.L.
Adresa postala: STRADA GARII, NR. 3, Localitatea: Gura Humorului, Cod postal: 725300, Romania, Tel.0230/233081, Email: [email protected], Fax: 0230/233081
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5031831.93 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7668338.96 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: str. Dorobantilor nr.2, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400020, Romania, Tel.0264-504300, Email: [email protected], Fax: 0264-593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic
Adresa postala: Str.I.I.C.Bratianu nr.14, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400084, Romania, Tel.0264-405300 int 5450, Fax: 0264-450675
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2010 13:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer