Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Mobilier scolar?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.291.132 RON

Castigatorul Licitatiei: AMBIENT S.A.
Anunt de atribuire numarul 147042/17.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143653
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD
Adresa postala: Piata Moise Nicoara, nr.1, judetul Arad, Localitatea: Arad, Cod postal: 310126, Romania, Punct(e) de contact: ILEANA STEFAN, Tel. +40 257280598, Email: [email protected], Fax: +40 257214190, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Mobilier scolar?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Colegiul National "Moise Nicoara" Arad, Piata Moise Nicoara, nr.1, judetul Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va furniza, monta si instala: ?Mobilier scolar?, in conformitate cu cerintele caietului de sacini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39160000-1 - Mobilier scolar (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 291, 131.85RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S199-343559din12.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 35 Denumirea: ?Mobilier scolar?
V.1) Data atribuirii contractului 15.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AMBIENT S.A.
Adresa postala: str.Turda, nr.15, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550000, Romania, Tel. +40 752043335 / +40 269202100, Email: [email protected], Fax: +40 269229630, Adresa internet (URL): www.ambient.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1370664.52 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1291131.85 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.) In cazul in care se constatata ca, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2.) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare din prezenta fisa de date a achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire - Formular nr.22. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, diverse valori, cantitati sau altele asemenea (art.11, alin.(4) din HG 925/2006 cu modif. si compl. ulterioare).3.) In afara situatiei de mai sus, nu este permisa completarea ulterioara a documentelor de calificare. Lipsa, neprezentarea documentelor in forma si conditiile solicitate prin fisa de date sau neconformitatea unuia dintre documentele pentru demonstrarea cerintelor minime de calificare duce la declararea ofertei ca fiind inacceptabila in conformitate cu art.36 alin.(1) lit.b) din H.G.925/2006.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Colegiul National ?Moise Nicoara?
Adresa postala: Piata Moise Nicoara, nr.1, jud.Arad, Localitatea: Arad, Cod postal: 310126, Romania, Tel. +40 257280598, Email: [email protected], Fax: +40 257214190
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.01.2014 15:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer