Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare drumuri DJ730, DJ734,DJ703I


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
31.708.704 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. EURO CONSTRUCT TRADING'98 SRL
Anunt de atribuire numarul 81529/02.06.2010
Informatii anunt de participare asociat 84480
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ARGES
Adresa postala:  Piata Vasile Milea Nr.1, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110035, Romania, Punct(e) de contact:  Sabina Elena Bocioaca, Tel. 0248220075, Email:  [email protected], Fax:  0248220137, Adresa internet (URL):  www.cjarges.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizaredrumuri DJ730, DJ734, DJ703I
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Consiliul Judetean Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1.Modernizare DJ 730; Podul D?ovitei (DN 73) – D?ovicioara – Ciocanu – limita judetului Brasov, ?vederea ?unatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 0 + 000 – 9 + 550, L = 9, 550 km – lotul 12.Modernizare DJ 734: Voinesti (DN73) – Leresti - Voina ?vederea ?unatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 0+000 ? 19+840, L = 19, 840 km – lotul 23.Modernizare DJ 703I: Musatesti (DN 73C) - Bradulet – Bradetu – Poienile V?anului ?vederea ?unatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 28+822 – 53+600, L=24, 778 km – lotul 3
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
31, 708, 705RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pret
50%
Descriere:
2.
durata de executie
25%
Descriere:
3.
programul calitatii propus pentru executia lucrarii
20%
Descriere:
4.
perioada de garantie a lucrarilor executate
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S127-185196din07.07.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5101 Denumirea: Modernizare DJ 703I: Musatesti (DN 73C) - Bradulet – Bradetu – Poienile V?anului
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EURO CONSTRUCT TRADING'98 SRL
Adresa postala:  str. Nicolaie Caranfil, nr.48B, sect.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  014145, Romania, Tel. 0212330372, Fax:  0212330368
Sociedade de Construcoes SOARES DA COSTA S.A
Adresa postala:  Portugalia, sucursala Bucuresti, str. Episcop Chesarie nr.15 Bl.A sect 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040183, Portugal, Tel. 0372747777, Fax:  0372870595
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 33961634.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22074340.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 50
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Contract de asociere astfel: S.C. EURO CONSTRUCT TRADING'98 SRL50%Sociedade de Construcoes SOARES DA COSTA S.A50%
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 5460 Denumirea: Modernizare DJ 730; Podul D?ovitei (DN 73) – D?ovicioara – Ciocanu
V.1) Data atribuirii contractului 5/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. COMESAD DRUMURI SRL
Adresa postala:  str. Aleea Razboieni, nr.6A, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  030456, Romania, Tel. 0248270098, Fax:  0248270098
S.C. GENERAL TRUST SRL
Adresa postala:  str. Fratii Golesti, nr. 101-103, Localitatea:  Pitesti9, Cod postal:  110174, Romania, Tel. 0248208515, Fax:  0248208515
S.C. ZEUS SA
Adresa postala:  Pitesti, str. Exercitiu, bl.D16, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110438, Romania, Tel. 02482512450, Fax:  0248251910
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11334509.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9634365.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Contract de asociere astfel: S.C. COMESAD DRUMURI SRL 30%S.C. GENERAL TRUST SRL50%S.C. ZEUS SA20%
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Lotul I11027122.94 lei adica 86.5% din valoare proiectului contributie FEDR;Lotul II36499403.87 lei adica 86.5% din valoare proiectului contributie FEDR;Lotul III32806121.48 lei adica 86.5% din valoare proiectului contributie FEDR;
VI.2) Alte informatii
Lotul II anulat conform art.209, alin.1, lit.b conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare(au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme ).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Pitesti sectia Contencios Administrativ
Adresa postala:  str. Victoriei, nr.22, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110017, Romania, Tel. 0248219947, Fax:  02482199374, Adresa internet (URL):  www.justitie-ag.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Arges
Adresa postala:  Piata Vasile Milea, nr.1, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110053, Romania, Tel. 0248217800 int.226, Fax:  0248220137
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.05.2010 14:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer