Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare 5,0 km drumuri forestiere in Gura Putnei si sat Putna, Comuna Putna, judetul Suceava


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.598.949 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. CONTRANSCOM S.A. RADAUTI
Anunt de atribuire numarul 20227/05.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 12788
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA PUTNA (PRIMARIA PUTNA)
Adresa postala: com. Putna, jud. Suceava, str. Principala, Localitatea: Putna, Cod postal: 727455, Romania, Punct(e) de contact: VASILE HOTNOGU, Tel.0230/414102, Email: [email protected], Fax: 0230/414102
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare 5, 0 km drumuri forestiere in Gura Putnei si sat Putna, Comuna Putna, judetul Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Comuna Putna, satele Gura Putnei si Putna, judetul Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de modernizare 5, 0 km drumuri forestiere in Gura Putnei si sat Putna, Comuna Putna, Judetul Suceava
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 2, 598, 949 RON si 2, 996, 331RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
35/20.06.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 73 Denumirea: Modernizare 5, 0 km drumuri forestiere in Gura Putnei si sat Putna, comuna Putna, jud. Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 8/23/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CONTRANSCOM S.A. RADAUTI
Adresa postala: Str. Piata Unirii, BT 31, municipiul Radauti, jud. Suceava, Localitatea: Radauti, Cod postal: 725400, Romania, Tel.0230/564449, Email: [email protected], Fax: 0230/564771
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3277311.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2598949.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 8
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program SAPARD
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, Sector3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4)0213104641, Email: [email protected], Fax: (+4)0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Suceava, Sectia comerciala de contencios administrativ si fiscala
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.(+4)0230216321, Email: [email protected], Fax: (+4)0230214874
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul local al comunei Putna
Adresa postala: Com. Putna, jud. Suceava, Localitatea: Putna, Cod postal: 727455, Romania, Tel.(+4)0230414102, Email: [email protected], Fax: (+4)0230414102
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2007 14:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer