Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare celule 110 kV si medie tensiune in statia Stalpu - lot I; Inlocuire AT-uri si trafo in statii electrice ? Inlocuire AT1 ? 200 MVA 231/121 10.5 kV in statia 220/110/20 kV Turnu Magurele - lot II;


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
N/A RON

Castigatorul Licitatiei: SC Energomontaj SA
Anunt de atribuire numarul 147415/21.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143741
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Sucursala de Transport Bucuresti - Sos. Stefan cel mare nr. 1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Punct(e) de contact: Marius Margarit, Tel. +40 212016317, Email: [email protected], Fax: +40 213172300, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare celule 110 kV si medie tensiune in statia Stalpu - lot I; Inlocuire AT-uri si trafo in statii electrice ? Inlocuire AT1 ? 200 MVA 231/121 10.5 kV in statia 220/110/20 kV Turnu Magurele - lot II;
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul S.T. Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa servicii de proiectare pentru: Lotul I - Modernizare celule 110 KV si medie tensiune in statia Stalpu (proiectare) respectiv elaborare proiect in fazele: - expertiza tehnica;
- studiu de fezabilitate;
- proiect tehnic + caiet de sarcini;
- documente pentru obtinerea de avize, acorduri, terenuri.Lotul II ? Inlocuire AT-uri si trafo in statii electrice ? Inlocuire AT1 ? 200 MVA 231/121 10.5 KV in statia 220/110/20 KV Turnu Magurele (proiectare), respectiv elaborare proiect in fazele: - studiu de fezabilitate;
- proiect tehnic + caiet de sarcini;Lotul III ? Retehnologizare medie tensiune si servicii interne c.c. si c.a. in statia 220/110/20 KV Ghizdaru (proiectare), respectiv elaborare proiect in fazele: - studiu de fezabilitate;
- proiect tehnic + caiet de sarcini;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 189, 000 RON si 339, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA 2348 DA2347 DA2349
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 393 Denumirea: Modernizare celule 110 KV si medie tensiune in statia Stalpu
V.1) Data atribuirii contractului 20.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Energomontaj SA
Adresa postala: Calea Dorobantilor NR. 103-105 SECTOR 1 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 105200, Romania, Fax: 021.346.0661
SC Power Design SRL
Adresa postala: Strada Ana Aslan nr 40, Localitatea: Cluj, Cod postal: 102333, Romania, Tel. 0264.5923335, Fax: 0264.257.217
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 375000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 157500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 394 Denumirea: Inlocuire AT-uri si trafo in statii electrice ? Inlocuire AT1 ? 200 MVA 231/121 10.5 KV in statia 22
V.1) Data atribuirii contractului 20.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SMART SA Sucursala Sibiu
Adresa postala: B-dul Corneliu Coposu nr. 3, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550245, Romania, Tel. 0269.207070, Fax: 0269.207071
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 63000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 5000.00
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 395 Denumirea: Retehnologizare medie tensiune si servicii interne c.c. si c.a. in statia 220/110/20 KV Ghizdaru
V.1) Data atribuirii contractului 20.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul de Studii si proiectari Energetice ISPE SA
Adresa postala: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 123456, Romania, Tel. 021/206.1357, Fax: 021/211.05.94
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 110000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Solicitarile de clarif. si rasp. la acestea se adreseaza numai in lb. romana, in scris si in format electronic, la faxul si adresa de e-mail precizate la punctul I. 1) din prezenta fisa de date.Prezenta proced. se va finaliza prin atrib. contr. op. ec. a carui oferta a fost declarata castigatoare sau prin anularea procedurii. Orice op. ec. interesat poate participa cu oferta pentru intreaga cant. de lucrari, conf. prevederilor CS.Reprezinta clauze obligatorii, urmatoarele art. din proiectul de contract: art.2, 3, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 20, 22, 24 si 25.Clauzele obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta celor interesati pana la data limita de depunere a ofertelor in timp ce pt clauzele specifice se pot formula amendamente odata cu depunerea ofertei.Ofertele ale caror obiectiuni nu au fost enuntate in perioada clarificarilor sau pana la deschiderea ofertelor sau la care s-a raspuns negativ , comisia de evaluare are dreptul sa respinga ofertele respective, potrivit art. 36 alin. (2) litera b) din HG 925/2006 cu modif. si completarile ulterioare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilieruljuridic al S.T. Bucuresti
Adresa postala: Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Tel. +40 212016235, Email: [email protected], Fax: +40 213172300
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 13:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer