Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare cladire dispecer (atelier servicii electrice), cariera Jilt Sud - lucrari suplimentare la contractul nr. 1909/30.12.2011


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
235.625 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMTAM CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 130214/01.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare cladire dispecer (atelier servicii electrice), cariera Jilt Sud - lucrari suplimentare la contractul nr. 1909/30.12.2011
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Matasari, Cariera Jilt Sud
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare pentru finalizarea investitiei privind modernizare cladire dispecer (atelier servicii electrice), cariera Jilt Sud, EMC Jilt.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45213252-4 - Lucrari de constructii de ateliere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
235, 625RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 418DM Denumirea: Modernizare cladire dispecer (atelier servicii electrice), cariera Jilt Sud - lucrari suplimentare
V.1) Data atribuirii contractului 26.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMTAM CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: STR. OPANEZ, NR.3, BL.15B, SC.1, AP.1, SECTOR2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023772, Romania, Tel. 0212425902, Email: [email protected], Fax: 0212429165
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 244581.58 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 235625.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Gorj- Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: str.Tudor Vladimirescu, nr. 34, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 0253218661, Fax: +40 0253218417
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Legislatie Comerciala si Contencios Administrativ al SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TARGU-JIU
Adresa postala: str.Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 0374171177, Fax: +40 0253222015
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2012 12:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer