Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare cladiri: Arad, Targu Mures si Satu Mare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
353.974 RON

Castigatorul Licitatiei: AMAHOUSE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139479/18.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134690
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA TARITA, Tel. +40 365403675, In atentia: MIHAELA TARITA, Email: [email protected], Fax: +40 365403693, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare cladiri: Arad, Targu Mures si Satu Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Lot 1: Centru Retea Arad, str. Iuliu Maniu, nr.82-84
Lot 2: Centru Retea Targu Mures, str. Barajului nr. 4
Lot 3: Centru Retea Satu Mare, Piata Eroilor Revolutiei, nr. 23
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1: Centru Retea Arad - refacere curte interioara; refacere sistem de canalizare si alim.cu apa potabila, refacere traseu pluvial; refacere poarta principala acces auto si pietonal; refacere imprejmuireLot 2: Centru Retea Targu Mures: refacere fatada; reabilitare grupuri sanitare; inlocuire pardoseala pe holuri si casa scarii; refacere acoperis; proiectare si refacere instalatie termica; montare aparate aer conditionat; inlocuire corpuri de iluminatLot 3: Centru Retea Satu Mare - reabilitare grupuri sanitare; reabilitare birouri, holuri, casa scarii; reparatii acoperis; proiectare si refacere instalatie termica; proiectare si refacere instalatie electrica.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
45232141-2-Instalatii de incalzire (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
353, 973.84RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4600005588 Denumirea: Modernizare Centru Retea Arad
V.1) Data atribuirii contractului 07.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AMAHOUSE S.R.L.
Adresa postala: STR. Pastorului nr.F.N ap.2, Localitatea: Arad, Cod postal: 310389, Romania, Tel. +40 257219550, Email: [email protected], Fax: +40 257219550, Adresa internet (URL): www.amahouse.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 149631.89 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 95165.51 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 4600005555 Denumirea: Modernizare Centru Retea Satu Mare
V.1) Data atribuirii contractului 07.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GABIMAR IMPEX S.R.L
Adresa postala: STR. VIILOR NR. 180 LOC. COPACENI JUD. CLUJ, Localitatea: Copaceni, Cod postal: 407501, Romania, Tel. 0264280484, Email: [email protected], Fax: 0264280484
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 293438.63 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 258808.33 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor se va face in functie de cea mai avantajoasa oferta economica. In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci se va face o reofertare in plic inchis. Reofertarea se va referi doar la oferta economica. Termenul de plata propus este de minim 45 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al EON Gaz Distributie
Adresa postala: P-ta Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.03.2013 14:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer