Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare conducta apa potabila reabilitare strazi oras Buhusi (Bransamente)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
103.277 RON

Castigatorul Licitatiei: CORETI SERV S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 75334/05.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL BUHUSI
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR.5, Localitatea: Buhusi, Cod postal: 605100, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHE-DANIEL OPREA, Tel.0234261631, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0234261220
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare conducta apa potabila reabilitare strazi oras Buhusi (Bransamente)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: jud. Bacau, orasul Buhusi, strada Republicii, strada Tineretului, strada Voioaga si strada Siretului, regiunea Nord-Est, Romania
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare conducta apa potabila reabilitare strazi oras Buhusi (Bransamente) - construirea Bransamentelor necesare pentru cuplarea beneficiarilor la conductele de apa si canal reabilitate in cadrul proiectului REABILITAREA ARTEREI PRINCIPALE: DRUM CATRE ACCELERAREA PULSULUI ECONOMIC BUHUSEAN
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332000-3 - Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
103, 276.93RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 29630 Denumirea: Modernizare conducta apa potabila reabilitare strazi oras Buhusi (Bransamente)
V.1) Data atribuirii contractului 12/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CORETI SERV S.R.L.
Adresa postala: STR.CHEBAC FN, Localitatea: Buhusi, Cod postal: 5500, Romania, Tel.0234/519509, Email: [email protected], Fax: 0234263350
SERVRUT CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Sat Racaciuni, Localitatea: Racaciuni, Cod postal: 607480, Romania, Tel.0334501011, Email: [email protected], Fax: 0334501010
ROMCONSTRUCTOR S.A.
Adresa postala: Str. Ionita Sandu Sturza, nr. 78, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600269, Romania, Tel.0234/517428, Email: [email protected], Fax: 0234/517376
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 115352.82 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 103276.93 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013Axa Prioritara 2 Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si localeDomeniul major de interventie 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane inclusive constructia/reabilitarea soselelor de centura
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau, Sectia de contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr. 4, jud. Bacau, ,Localitatea: Bacau, Cod postal: 600356, Romania, Tel.0234525221, Fax: 0234525211
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria orasului Buhusi
Adresa postala: str. Republicii, nr. 5, Serviciul Urbanism, Birou DPFI, jurist Daniela Botezatu, Localitatea: Buhusi, Cod postal: 605100, Romania, Tel.0234261631, Email: [email protected], Fax: 0234261631, Adresa internet (URL): www.primariabuhusi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.01.2010 11:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer