Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare DC 17 Ungureni Epureni Iacobeni Strahotin Hulub, in comunele Ungureni si Dingeni , judetul Botosani


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.664.574 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ANTREPRIZA LUCRARI DRUMURI SI PODURI IASI SA
Anunt de atribuire numarul 56050/07.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 43489
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA UNGURENI
Adresa postala: Sat Ungureni, comuna UngureniJudetul Botosani, Localitatea: Ungureni, Cod postal: 717415, Romania, Punct(e) de contact: ILIE IVANACHE, Tel.0231543000, In atentia: Batir Rares, Email: [email protected], Fax: 0231543555
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare DC 17 Ungureni Epureni Iacobeni Strahotin Hulub, in comunele Ungureni si Dingeni , judetul Botosani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Satele Ungureni, Epureni, Iacobeni, Strahotin, Hulub
Comunele Ungureni si Dingeni
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor de modernizarea prin asfaltare a 15, 7 km de drum comunal
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 664, 574RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
85%
Descriere:
2.
Perioada de garantie a lucrarilor
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2817/05.06.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4499 Denumirea: Modernizare DC 17 Ungureni - Epureni - Iacobeni - Strahotin - Hulub, in comunele Ungureni si Dangeni
V.1) Data atribuirii contractului 9/1/2008
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ANTREPRIZA LUCRARI DRUMURI SI PODURI IASI SA
Adresa postala: STR. SG. GRIGORE IOAN, NR. 10, Localitatea: IASI, Cod postal: 700440, Romania, Tel.0232237254, Email: [email protected], Fax: 0232237616
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6664574.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contest
Adresa postala: Str. Stavropoleus nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Ungureni
Adresa postala: Comuna Ungureni, Localitatea: Ungureni, Cod postal: 717415, Romania, Tel.0231543000, Email: [email protected], Fax: 0231543555
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2008 12:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer