Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare DJ 205 D (Valea Sarii - Naruja - Paltin - Nereju - Bradacesti) km 0+000 si km 34+000


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
130.315.496 RON

Castigatorul Licitatiei: SPEDITION UMB S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 62863/19.11.2008
Informatii anunt de participare asociat 48039
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETULVRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: DIMITRIE CANTEMIR, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620048, Romania, Punct(e) de contact: CATALINA OACHES, Tel.0237616800 int. 135, In atentia: Matache Iulian Tel.0237/614170, Email: [email protected], Fax: 0237214555, Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie Publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare DJ 205 D (Valea Sarii - Naruja - Paltin - Nereju - Bradacesti) km 0+000 si km 34+000
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Pe DJ 205 D (Valea Sarii - Naruja - Paltin - Nereju - Bradacesti)
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare DJ 205 D (Valea Sarii - Naruja - Paltin - Nereju - Bradacesti) km 0+000 si km 34+000
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
130, 315, 498.27RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul lucrarilor ofertate
60%
Descriere: pretul lucrarilor ofertate
2.
dotarea tehnica
30%
Descriere: dotarea tehnica - utilaje
3.
programul calitatii
10%
Descriere: programul calitatii propus pentru executie
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10747 Denumirea: Modernizare DJ 205 D (Valea Sarii - Naruja - Paltin - Nereju - Bradacesti) km 0+000 si km 34+000
V.1) Data atribuirii contractului 10/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPEDITION UMB S.R.L.
Adresa postala: Calea Marasesti nr.145, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600019, Romania, Tel.0234208200, Email: [email protected], Fax: 0234208203, Adresa internet (URL): www.umbgrup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 132228733.61 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 130315498.27 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Au cumparat documentatia de atribuire urmatorii operatori economici: S.C. PA&CO INTERNATIONAL S.R.L., S.C. MALRAG ENGINNERING GROUP S.R.L., S.C. VEGA93 S.R.L., S.C. BAUMEISTER S.A., S.C.T. BUCURESTI S.A., S.C. EUROCONSTRUCT TRADING 98 S.R.L., S.C. SPEDITION UMB S.R.L., STRABAG AG AUSTRIA SUCURSALA BUCURESTI, S.C. COMPANIA NOVA CONSTRUCT S.A.S-a depus o singura oferta de catre asocierea formata din S.C. SPEDITION UMB S.R.L., S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. si S.C. A&R S.R.L., avind ca lider pe S.C. SPEDITION S.R.L.Contractul de lucrari s-a atribuit asocierii formate din S.C. SPEDITION UMB S.R.L., S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. si S.C. A&R S.R.L., avind ca lider pe S.C. SPEDITION S.R.L.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Galati
Adresa postala: Str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800319, Romania, Tel.0236/46.00.27, Email: [email protected], Fax: 0236/46.02.27
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vrancea- Compartiment Juridic
Adresa postala: B-dul. Dimitrie Cantemir , nr. 1, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620048, Romania, Tel.612038 int.142, Email: [email protected], Fax: 0237/214555, Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2008 09:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer