Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare D.J. 252 N (Limita judet Galati-Ploscuteni-Homocea-Lespezi-Limita judet Bacau) km.46+000 si km.62+700


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.023.507 RON

Castigatorul Licitatiei: SPEDITION UMB S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 24395/21.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 16443
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETULVRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: DIMITRIE CANTEMIR, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620048, Romania, Punct(e) de contact: MATACHE IULIAN, Tel.0237/614170, Email: [email protected], Fax: 0237/223595, Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie Publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare D.J. 252 N (Limita judet Galati-Ploscuteni-Homocea-Lespezi-Limita judet Bacau) km.46+000 si km.62+700
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Pe D.J. 252 N (Limita judet Galati-Ploscuteni-Homocea-Lespezi-Limita judet Bacau) km.46+000 si km.62+700
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare D.J. 252 N (Limita judet Galati-Ploscuteni-Homocea-Lespezi-Limita judet Bacau) km.46+000 si km.62+700
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 023, 506.72RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul lucrarilor ofertate
80%
Descriere:
2.
durata de executie
5%
Descriere:
3.
programul calitatii propus pentru executia lucrarii
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
19
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9778 Denumirea: Modernizare D.J. 252 (Limita judet Galati-Ploscuteni-Homocea-Lespezi-Limita judet Bacau) km.46+000
V.1) Data atribuirii contractului 10/8/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPEDITION UMB S.R.L.
Adresa postala: Calea Marasesti nr.145, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600019, Romania, Tel.0234208200, Email: [email protected], Fax: 0234208203, Adresa internet (URL): www.umbgrup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14023506.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL VRANCEA
Adresa postala: Str. Cuza-Voda , nr. 8, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620034, Romania, Tel.0237/216000, Email: [email protected], Fax: 0237/612665
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vrancea- Compartiment Juridic
Adresa postala: Str. Dimitrie Cantemir , nr. 1, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620048, Romania, Tel.0237/214555, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2007 16:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer