Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizare DJ 582 Valiug Slatina Timis, judetul Caras-Severin


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
926.416 RON

Castigatorul Licitatiei: STAR TRADING IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 121455/08.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CARAS-SEVERIN
Adresa postala: Str. 1 Decembrie 1918, nr.1, Localitatea: Resita, Cod postal: 320084, Romania, Punct(e) de contact: VIORICA MOGOSIN, Tel. +40 255224920, In atentia: Naidan Victor, Email: [email protected], Fax: +40 255227045, Adresa internet (URL): www.cjcs.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizare DJ 582 Valiug Slatina Timis, judetul Caras-Severin
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 582 Valiug Slatina Timis, judetul Caras-Severin
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizare de lucrari suplimentare pentru investitia DJ 582 Valiug Slatina Timis, judetul Caras-Severin - (defrisari , sapatura in debleein teren foarte tare)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
926, 416.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15481 Denumirea: Modernizare DJ 582 Valiug Slatina Timis, judetul Caras-Severin
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STAR TRADING IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str. Smeurei, nr. 40, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110046, Romania, Tel. 0248 60 60 70, Email: [email protected], Fax: 0248 60 60 71
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 928613.87 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 926416.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Regional 2007-2013, AXA PRIORITARA 2
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Caras-Severin
Adresa postala: str. Horea nr.2-4, Localitatea: Resita, Cod postal: 320061, Romania, Tel. +4 0255212800, Email: [email protected], Fax: +4 0255211554
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Caras-Severin, Directia Generala Juridica, Servicii Publice Administrative si Resurse Umane
Adresa postala: P-ta 1 Decembrie 1918 nr.1, Localitatea: Resita, Cod postal: 320084, Romania, Tel. +4 0255-211420, Email: [email protected], Fax: +4 0255-211127
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2012 13:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer